הפחתת חיובי ארנונה, חובות ארנונה והנחת ארנונה לעסקים

 • הפחתת ארנונה

  הפחתת ארנונה

  ההכרח בבדיקה ובהקטנת הוצאות היה והינו צו השעה, במיוחד בימים אלה של מיתון ומשבר כלכלי הפוגע קשות במגזר היצרני והעסקי בישראל.

 • התחושה כי תשלום החיובים העירוניים – ארנונה, מים, אגרות והיטלים, הינו גזירה שאין אפשרות או יכולת להתמודד איתו- אינה נכונה!
 • ברוב המקרים משלמים, התעשייה והמסחר, סכומים עודפים גדולים לרשות המקומית בגין חיובים עירוניים שונים וזאת מסיבות רבות: שטח שגוי, סיווגים מוטעים, תעריפים לא חוקיים, חוסר סמכות, אי מתן הנחות בארנונה, חריגה מחוקי ההקפאה ותקנות ההסדרים וכו'.
 • באמצעות בדיקת ארנונה – החובות, ההטלים והאגרות ע"י מומחים ובעלי מקצוע, קיימת סבירות רבה כי ניתן לבצע הפחתת חיובי ארנונה שוטפים, כלומר קבלת הנחה בארנונה, תוך יצירת אפשרות ריאלית להשבה רטרואקטיבית של תשלומי ארנונה עודפים ששולמו בשנים האחרונות לרשות המקומית.
 • אנו מציעים עסקה שקשה לסרב לה – בדיקה וכן הפחתת ארנונה לעסקים, וחיובים אחרים על בסיס הצלחה בלבד, קרי – אנו נבדוק חינם על חשבוננו, את כלל החיובים המוטלים על נכסייך העסקיים.
 • אם נמצא כי אכן חוייבת ע"י הרשות המקומית, בסכומים עודפים שלא כדין, נציע לך את שרותינו להקטנת החיובים הנ"ל, קבלת הנחה בארנונה ולהשבת סכומים עודפים ששולמו בעבר, בתמורה לתשלום אחוז חד פעמי מהחיסכון בחיוב השוטף לשנה אחת ומהפרשי הסכומים הרטרואקטיביים שיוחזרו לך, כפועל יוצא של פעילותנו.
 • בשל ההיכרות העמוקה של מומחי "קרת"  עם  הרשויות המקומיות ופעילותן בנושא החיובים העירוניים, בדיקותינו עשויות לאפשר הנחת ארנונה או מחיקת חובות הארנונה (וכן חיובים אחרים כגון מים וביוב וכיו"ב), כפי שכבר נעשה בעבר על ידי המומחים של "קרת".
 • מחיקת חובות ארנונה וחיובים עירוניים אחרים אפשרית, ומבוצעת אך ורק לאחר בדיקת ארנונה וניתוח של כל המידע אודות הנכס, בעליו או מחזיקו וההיכרות המלאה עם החוקים והתקנות הרלוונטיים, הן ברמה הארצית והן בחוקי העזר וצווי הארנונה של הרשות המקומית.
 • אנו ב"קרת" נעשה את הבחינה לבדיקת ההתכנות למימוש האפשרות של מחיקת חובות ארנונה וחובות עירוניים אחרים החלים על העסק או בעליו, וכן בדיקה עבור הנחה בארנונה או בחיובים עירוניים אחרים וזאת רק על בסיס הצלחה.
 • חוק הארנונה – חיוב הארנונה נקבע בפועל על ידי הרשות הקובעת לעצמה את החוקים ואת ההגדרות והיא משתנה מרשות לרשות. לעיתים מתקיים פער בין החוקים המקומיים לבין "חוק הארנונה" שהוא החוק הארצי הנוגע לכלל הרשויות בעניין מיסי הארנונה.  מומחי קרת, הבקיעים היטב בחוק הארנונה, טיפלו במקרים רבים בהם חיוב הארנונה ללקוחותיהם נעשה על פי החוקים של הרשות המקומית אולם החיוב אינו מתיישב עם החוק הארצי. לעיתים אף פעלו העיריות בפעולות המנוגדות לחוק על מנת לגבות את החוב, כפי שנקבע על ידם.
 • במקרים כאלה ואחרים הצליחו מומחי קרת להפחית ואף למחוק חיובים שגויים של הרשויות השונות, אשר נעשו בניגוד לחוק הארנונה.
 • יש לציין כי כל תוצאה חיובית של פעילותנו, משמעה חסכון רב בתשלומי ארנונה עתידיים, שנים רבות לאחר שטיפולנו בנושא יסתיים.
 • אנו מעסיקים את טובי המומחים בארץ בתחומים האמורים – משפטנים, כלכלנים, מודדים מוסמכים ובעיקר – אנשי מקצוע מיוחדים בתחום, אשר כיהנו בעבר הקרוב כבעלי תפקידים בכירים במגזר המוניציפלי כגזברים, מנהלי הכנסות, ומנהלי גבייה.

לבדיקת הנחת ארנונה חייגו עכשיו – 03-9211987

נשמח להיפגש כדי לפרט, להרחיב ולהציג עובדות והישגים.
פגישה איתנו עשויה להניב תשואה שלא חשבת עליה כלל!

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים

תפריט נגישות