משה הורוביץ – רקע מקצועי וניהולי

משה הורוביץ תמונת פספורטמשה הורוביץ, מנהלה של "ק ר ת – יעוץ ניהול וביצוע פרויקטים מוניציפליים" שימש בתפקידו הקודם, משך 11 שנים, כסמנכ"ל ומנהל אגף הגביה של חברת "מילגם – שירותים לעיר בע"מ", חברה למתן שירותי גבייה ומים גדולה, ותיקה ומובילה בתחומה.

במסגרת תפקידו היה אחראי מקצועית, ארגונית וניהולית על מתן מגוון שירותים מוניציפאליים ביותר מ- 90 רשויות מקומיות בישראל (בתחומי גביה, הכנסות עצמיות ושירותי מים).

בפעילותו מול הלקוחות התמקד במתן יעוץ ברמה אישית, לראשי הרשויות, להנהלותיהם, לגזברים ולמנהלי ההכנסות והגבייה, בכל הקשור להיבטים החוקיים של גביית ההכנסות העצמיות, זאת תוך מתן דגש על הגדלת הכנסות הרשות ומקסום החיובים וגבייתם, בכל אמצעי חוקי אפשרי.

תפקידו של משה הורוביץ כלל, בין השאר, ניהול ארגוני ומקצועי של כ- 250 עובדים ומנהלים ואחריות כוללת לביצוע חיובים עירוניים לנישומי במיליארדי ש"ח ולגביית למעלה ממיליארד ש"ח כל שנה, בגין ארנונה, מים, אגרות והיטלים, עבור הרשויות להם ניתנו שירותי הגבייה. במקביל, ניהל תקציב הכנסות והוצאות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח בשנה.

פועל יוצא מתפקידו, שימש פעמים רבות כעד מומחה בבתי המשפט מטעם הרשויות לנושא חיובים העירוניים, הגבייה וכן ביצע השתלמויות מקצועיות רבות, לבעלי תפקידים ולעובדים רבים בתחומים האמורים.

כיום מנהל משה את ק ר ת , המשמשת כיועצת מקצועית לגופים שונים במשק בתחום המוניציפלי, מרכזת ומעבירה השתלמויות בנושאים אלו ומתמקדת בין השאר בתחומי החיובים העירוניים – ארנונה, אגרות, היטלים, קנסות וכדומה.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים

תפריט נגישות