איך לחייב נכס ריק בתום תקופת הזכאות

Categories: כללי

עמ"נ 27623-07-15 סמדר וינברג נגד עיריית תל אביב. בפני כבוד השופטת צילה צפת מתאריך 23.6.16.

ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית תל אביב-יפו מיום 13.5.15 אשר קבעה כי לא נפל פגם בסיווג הנכס ברחוב יצחק שדה 34 בתל אביב שבבעלות המערערת כ"מלאכה ותעשייה" בהיותו "נכס ריק" בתקופה הרלוונטית.

פסק הדין

  • הערעור נדחה.
  • החלטת עיריית תל אביב בדבר סיווג הנכס תישאר בעינה.
  • המחלוקת בין הצדדים נסובה על השאלה האם בדין קבעה ועדת הערר כי הסיווג הנכון לנכס הינו "מלאכה ותעשייה" ולא סיווג אפשרי אחר, כגון "סטודיו של ציירים ופסלים" שתעריף הארנונה בגינו זול יותר.
  • הפסיקה קובעת כי "יש לסווג נכס ריק לפי הסיווג הזול ביותר בהתאם לשימושים המותרים בו על פי הדין. קביעה כזו מתחשבת במצבו של הנישום, שאינו מפיק מן הנכס הריק תועלת כלכלית, מחד גיסא, ותדרבן אתו לנצל את הנכס, שכן הוא עדיין משלם בגינו ארנונה מאידך גיסא."
  • המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה מהו אותו "שימוש אפשרי על פי דין" וכיצד נקבע ה"ייעוד תכנוני" של הנכס. האם הכוונה לשימוש אפשרי על פי היתר הבניה. מחלוקת זו טרם הוכרעה מפורשות ע"י פסיקה של בית המשפט העליון במשמעות הגדרת המושגים "ייעוד תכנוני" ו- "שימוש אפשרי עפ"י דין" בהקשר לסיווג לצרכי ארנונה.
  • מסקנת השופטת במקרה הנדון היא כי יש לדחות את הערעור ללא צורך להידרש לשאלת פרשנות המושגים דלעיל ולגישות הפרשניות השונות שניתנו להם בפסיקה.
  • השופטת אינה מקבלת את טענת המערערת, לפיה סטודיו של ציירים ופסלים הינו שימוש אפשרי לכאורה בנכס (ואין זה המקרה בו יש לקבוע, הלכה למעשה, האם "סטודיו של ציירים ופסלים" נכנס בגדרי היתר הבניה הקובע את ייעודו של הבניין לתעשייה, ולמצער, מהווה שימוש אפשרי עפ"י הוראות התב"ע), לא מצאה כי יש לקבל את הסיווג המבוקש על ידה.
  • כמו כן סברה השופטת כי הענקת הזכות לנכס ריק, עת שימוש דומה לא התקיים בו מעולם, אינה מקדמת את כוונתו של המחוקק ליתן תעריף מוזל בארנונה כדי לעודד אמנים ליצור, ולהקל עליהם את הנטל שביצירה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים