אין מקום לחיוב בארנונה באופן רטרואקטיבי, אלא החל מהמועד בו הובהר לאזרח שהוא חייב בארנונה

Categories: כללי

עמנ (ת"א) 63922-12-14 דוד מזרחי נ' מנהל הארנונה בעירית תל אביב – יפו. בפני כבוד השופטת יהודית שיצר מתאריך 19.1.16.

ערעור על  החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית של עירית תל אביב – יפו, אשר דחתה את בקשת המערער וחייבה אותו בתשלום ארנונה עבור הנכס שבחזקתו, עבור תקופה שמיום 1.1.2009 ועד 31.12.13.

הנכס עליו מדובר קיים מטרם קום המדינה ומצוי בשכונה שהנכסים בו מעולם לא חויבו בארנונה.

פסק הדין:

  • הוחלט לקבל את הערעור באופן חלקי.
  • השופטת קבעה כי העירייה רשאית לגבות ארנונה מהעותר, אולם רק החל מיום 7.8.2011.
  • מאחר שלא מופיעה במפורש בדין הסמכות להחלה רטרואקטיבית של חיובי ארנונה, חלה חזקה פרשנית נגד תחולה למפרע. על מנת לסתור חזקה זו, על המשיב (העירייה במקרה זה) הנטל להוכיח טעמים מיוחדים העומדים במבחן הסבירות והמצדיקים חיוב רטרואקטיבי.
  • במקרה האמור, החיוב שהוטל הוא החל מתחילת שנת 2009 ועל כן הוא על פניו רטרואקטיבי. המדובר  בשכונה שלמה שהעירייה לא גבתה ממנה ארנונה מאז קום המדינה.
  • גם בהנחה שלעירייה הייתה בעבר מדיניות של אי גבייה בשכונה, בענייננו גבולה צריך להיות במכתב הדרישה הראשון של העירייה למערער, שהחל ממועד זה הובהר למערער שהוא חייב בארנונה כדין ( 1/2009).

ממועד זה התנהלות המערער הייתה הגורם לאי ביצוע תשלום. לפיכך, ממועד מכתב הדרישה הראשון יש לחייב את המערער בארנונה, ואין בסיס לחיוב ממועד קודם.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים