אכיפת גביה על חוב

Categories: כללי

עת"מ 4672002-16  אבו שקארה נגד עיריית חיפה. בפני כבוד השופטת ברכה בר-זיו, מתאריך 18.4.17.

העותר הגיש עתירה מנהלית נגד עירית חיפה ובה ביקש להורות לעירייה לבטל דרישת חוב ארנונה על סך 47,371 ₪ (נכון לחודש יולי 2015) . לטענתו, אינו חייב בתשלום מאחר ולא החזיק בנכס בשנים הנ"ל.

בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה למתן צו זמני, שיורה לעירייה להימנע מנקיטת הליכי גביה נגדו עד הכרעה בעתירה,  וכן להורות לעירייה שלא לעשות שימוש ולא להפקיד המחאות שמסר לגופים מטעם העיריה.

זאת ועוד, טען כי העיריה השתהתה בביצוע הפעולות שהייתה חייבת לבצע במהירות ראויה, וכי חלף זמן בלתי סביר מאז התגבשה עילת התביעה עד מועד נקיטת ההליכים, באופן ההופך את ההליך לבלתי הוגן, המצדיק את ביטול החוב וההליכים.

העותר העיד כי הוא עורך דין וכי שכר חדר אחד בנכס לשנה בלבד. העותר הודה כי לא מסר לעירייה הודעה כשאר תקופת השכירות הסתיימה והוא עזב את הנכס.

בא כוח העירייה טען כי יש לדחות את העתירה על הסף מפאת חוסר תום ליבו של העותר, במתבטא בניסיונות הטעיה מצידו, העלמת עובדות ומחמת שיהוי קיצוני בהגשתה. העותר המציא חוזה שכירות החל מיום 1.1.05 וכי רק בחודש מאי 2007 הומצא לעירייה הסכם עם שוכר אחר, ובהתאם עודכן שם המחזיק בנכס.

כמו כן נטען על ידי העירייה כי העותר מנוע מלטעון כי לא החזיק בנכס מאחר ומדובר באחת מעילות ההשגה הקבועות בחוק וכי העותר לא הצביע על טעם מיוחד לפנייתו לבית המשפט חרף ההליך שנקבע בחוק.

פסק הדין

  • השופט דחה את העתירה.
  • במידה והיו לעותר טענות נגד חיובו – שנעשה כדין – היה עליו להעלותן כנגד צד ג' (הבעלים – בני ידיד), שלטענתו הוא זה שחייב את התשלום לעירייה, וכאשר לא דאג להודיע לעירייה במועד כי הפסיק להחזיק בנכס וההודעה נמסרה על ידי אותו בני ידיד (הבעלים) רק בחודש מאי 2007 – אין לו להלין אלא על עצמו.
  • כמו כן, גם אין בסיס לטענת העותר לפיה העיריה השתהתה בפעולות האכיפה שנקטה לגביית החוב.  כאמור, פעולות הגביה החלו  כבר משנת 2006 וחודשו משנה לשנה, והעותר נמנע מכל פעולה בעניין , ורק כאשר הוטל עיקול במשרדו של העותר והמעקלים הגיעו למשרד לעקל את המיטלטלין שם,  הוא "נזעק" להגיש את העתירה .
  • השופט אף דחה את טענות העותר לפיהן הוא לא היה מודע לפעולות הגביה שננקטו נגדו. כעורך דין הוא אינו יכול לטעון כי לא ידע בגין איזה חוב הוטל העיקול, וגם אם היה מסובך כספית, היה עליו לברר מי הנושה הנוקט נגדו בהליכי גביה על מנת להסדיר חובו.
  • בנסיבות אלה, כאשר הליכי הגביה החלו עוד בשנת 2006  והעתירה הוגשה רק בסוף שנת 2016 –  העתירה לוקה בשיהוי רב ביותר,  ודי גם בטעם זה כדי להביא לדחייתה.
  • על כך יש להוסיף כי ההליך הנכון לתקיפת החיוב בנימוק "איני מחזיק", הוא בפני מנהל הארנונה וועדת הערר, ולא בפני בית משפט ואף המועד להעלאת הטענה חלף.
  • העירייה תהיה רשאית להמשיך בפעולות הגביה שנקטה נגד העותר.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים