בבניה או בפיצול בלתי חוקיים הנעשים על ידי הבעלים, הרשות המקומית לא תהא מחויבת לחקור, לדרוש ולהידרש לזהות השוכרים והנכס המפוצל יישאר על שם הבעלים בלבד

Categories: כללי

רע"א  4397/15 מתאריך 13.7.2015 משה עידן ואחרים נגד עיריית מודיעין עילית. בפני השופט א' רובינשטיין.

 

רקע:

מדובר בבקשת רשות ערעור על פס"ד של בימ"ש המחוזי בירושלים אשר קבע כי העירייה אינה מחויבת להשלים עם פיצול נכס שנעשה שלא כדין ולהעביר את חוב הארנונה מהמבקשים (בעלי הנכס) לשוכרים.

קביעתו של ביהמ"ש התבססה על שיקול עקרוני שאין להשלים עם מצב שבו עובר עבירה של פיצול נכס ליחידות דיור שונות, יכפה על הרשות לשנות רישומיה ולהכיר בפיצול והן על שיקול שאין לחייב את הרשות המקומית לרדוף אחר תשלום ארנונה משוכרים שונים, כשאין המשכיר טורח לדווח ולהעביר פרטים לרשות המקומית כאמור.

 

פסק הדין:

  • ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה לערעור.
  • בית המשפט קבע כי כאשר מדובר בבניה או בפיצול בלתי חוקיים, הנעשים על ידי המשכיר (בעל הנכס), הרי שהרשות לא תהא מחויבת לחקור, לדרוש ולהידרש לזהות השוכרים.
  • השאיפה היא שחובת תשלום הארנונה תוטל על המחזיק בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ואולם לא פחותה מכך הגישה העקרונית כי אין לתת הכרה חוקית לפיצול דירה שנעשה שלא כדין.
  • במצבים חריגים בהם העירייה מודעת בפועל לשינוי זהות המחזיק בנכס' חובת ההגינות מחייבת את תיקון הרישום והפסקת חיובו של המחזיק היוצא  ואולם אין זה המקרה,  שכן אין די בזאת שהעירייה מודעת לקיומו של אדם הגר בנכס,  אלא יש להראות כי היא מודעת לכך שאותו אדם חייב בתשלום ארנונה על פי דין ולא כמו במצב של פיצול בנכס
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים