בית המשפט חייב באופן אישי בעלת חברה בתשלום חובות ארנונה על-סך כמיליון שקלים

Categories: כללי

ת"א 34843-09-12 מתאריך  26.2.15 עירית תל-אביב-יפו נ' א. עץ דקו (2000) בע"מ ואח'

 

עיריית תל-אביב תבעה לחייב באופן אישי את בעלת השליטה בחברת א. עץ דקו, אשר במשך שנים חמקה מתשלום מיסי ארנונה, בחובות החברה העומדים על סך כמיליון ₪.

בעלת החברה, מלכה עובדיה, הייתה רשומה כבעלת המניות והמנהלת היחידה של חברה, אשר החזיקה בין השנים 2005-2011 בנכס בעיר תל אביב. בכל אותן שנים בהן בוצעה פעילות מסחרית בנכס, לא שילמה החברה ולו פעם את הארנונה. החברה גם לא הגישה השגה או ערר ולמעשה התעלמה לחלוטין מהדרישות וההליכים בהן נקטה העירייה בניסיון לגבות את הארנונה.

עד שנת 2009, הייתה בעלות החברה רשומה על-שם בעלה של המלכה וזמן קצר לאחר שהועברה הבעלות, הפסיקה החברה את פעילותה והחלה לפעול בשם חדש בבעלות בנה של מלכה.

העירייה טענה, כי יש להטיל על מלכה חבות אישית בחובות החברה העומדים על כמיליון שקלים, בהתאם להוראות חוק ההסדרים. לטענת מלכה, אין להטיל עליה את תשלום חובות החברה, שכן מעורבותה בפעילות החברה החלה רק ביולי 2009 ולזמן קצרצר, היא לא קבלה ולא נטלה נכסים של החברה, וכל התנהלותה בקשר עם החברה הייתה כדין ובניסיון קצר, ולא מוצלח, להפעילה לאחר שצברה חובות כבדים במהלך פעילותה.

פסק הדין:

  • בית המשפט קיבל את תביעתה של העירייה.
  • נקבע כי, בקבלת המניות של החברה נטלה על עצמה מלכה עובדיה את האחריות לכל התחייבויות החברה וחייב אותה לשלם את חוב החברה על סך כמיליון ₪ לעירייה.
  • בתקופה נשוא התביעה, 2005 – 2011, לא שילמה החברה ולו שקל אחד בגין הארנונה אף שהייתה פעילה לפחות עד אוגוסט 2009. משמע, לא מדובר בקשיים כלכליים זמניים אלא בהחלטה מושכלת של בעלי השליטה בחברה אשר פעלו במשך שנים להתחמקות מתשלום מיסים לעירייה.
  • תחילה צברו חוב עתק עד לשנת 2004 וכדי להתחמק מתשלום חוב זה הועברה הפעילות בנכס לחברה. אף החברה צברה חוב עתק לעירייה וכדי להתחמק גם מתשלום זה הועברו מניות החברה למלכה ובהמשך חדלה החברה מפעילות, והפעילות בנכס הועברה לחברה חדשה בשם דומה ובבעלות בנה של מלכה.
  • כחלק מאותה מסכת שיטתית של התחמקות מתשלום הארנונה, אף הוצגה מלכה כאישה קשת יום, חסרת כל הבנה בעסקי החברה, שנקלעה לקשיים. הצגת דברים זו איננה יכולה לסייע בידי מלכה, שכן איש לא כפה עליה את הבעלות במניות החברה וכאשר קבלה את המניות חזקה שהייתה מודעת לסיכויים והסיכונים הגלומים בכך. ומשכך, יש הגיון והגינות שגם תישא בתוצאות.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים