בנכס ריק לאחר ההנחה-כאשר יש מספר שימושים אפשריים על פי דין, תחויב הארנונה בהתאם לסיווג הזול ביותר מבין שימושים אלו

Categories: כללי

עמ"נ 55466-01-15 בית ארלוזורוב (מפלגת העבודה) נגד עיריית תל אביב. בפני כבוד השופט אליהו בכר מתאריך 8.2.16.

הוגש ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית תל אביב, אשר דחתה בקשה של מפלגת העבודה, בעניין סיווג נכס ריק, לצורכי ארנונה.

לפי טענת מפלגת העבודה יש לסווג את הנכס בסיווג הזול ביותר, בעוד שוועדת הערר של העירייה קבעה כי יש לסווג את הנכס לפי ייעודו בהיתר הבניה.

פסק הדין:

  • בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל חלקית את ערעורה של מפלגת העבודה.
  • נקבע, כי נכס ריק יסווג לפי מבחן "השימוש האפשרי החוקי" המשלב את ייעודו התכנוני של הנכס ומצבו הפיזי, הנבחנים לפי אינדיקציות ניתנות לסתירה, וביניהן התב"ע (תוכנית בניין עיר), היתר הבניה והשימוש האחרון בנכס.
  • כאשר יש מספר שימושים אפשריים על פי דין, תחויב הארנונה בהתאם לסיווג הזול ביותר מבין שימושים אלו.
  • במקרה דנן שוכנע בית המשפט כי ניתן לסווג את הנכס כ"מחסנים", גם מבלי לקבל היתר לשימוש חורג עבור שימוש שלא נעשה.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים