בקשה לאישור ייצוגית להשבת כספים שנגבו ביתר, כתוצאה מתיקון שומה בגבייה רטרואקטיבית של ארנונה, בתחולה מוקדמת למועד הוצאת הודעת השומה. העירייה חדלה

Categories: כללי

ת"צ 52719-12-15  לויט נגד מועצה מקומית בני עי"ש. בפני כבוד השופטת מיכל נד"ב, מתאריך 17.1.17.

בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המועצה המקומית בני עי"ש, להשבת כספים שנגבו ביתר, כתוצאה מתיקון שומה במהלך שנת המס בדרך של הגדלת שטח הנכס, שינוי סיווג וכיוב', בגבייה רטרואקטיבית של ארנונה, בתחולה מוקדמת למועד הוצאת הודעת השומה.

בבקשת האישור נטען כי במקרים בהם מבצעת המועצה מדידות וביקורות בנכסים המצויים בתחום שטח שיפוטה לצורך עדכון נתוני חיובם של הנכסים, היא מחילה את השומה המתוקנת באופן רטרואקטיבי למועד מוקדם למועד תיקון השומה.

החלה רטרואקטיבית של שומה מתוקנת באופן גורף, מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון לפיה חיוב רטרואקטיבי הוא בחזקת פסול וכי לשם סתירת החזקה על המשיבה הנטל להוכיח קיומם של נסיבות חריגות וטעמים כבדי משקל.

הקבוצה בשמה הוגשה בקשת האישור היא "כלל הנישומים בתחום שיפוט המועצה אשר מחזיקים בנכסים ברחבי המועצה ונשלחה להם הודעת תיקון שומה במהלך שנת כספים בתחולה למפרע ביחס לתקופה הקודמת להודעת תיקון השומה, וזאת במהלך 24 חודשים שטרם הגשת בקשה זו. תיקון השומה יכול שיתבצע בדרך של שינוי סיווג, הגדלת שטח החיוב או ביטול פטור.

הצדדים הגישו הודעה משותפת ומוסכמת בדבר חדילת העירייה מגבייה ובקשה להארכת מועד למסירת הודעת החדילה נוכח העובדה שהמועצה חדלה בפועל מהגבייה הבלתי חוקית.

עוד הצהיר הגזבר כי המועצה התחייבה לחדול מגבייתם של חובות עבר שנוצרו עד למועד הקובע, כשהמועצה תבטל את רכיב החיוב הרטרואקטיבי לכל נישום שחויב באופן רטרואקטיבי עד למועד הקובע וטרם שילם את החיוב שהושת עליו, כך שהנישום יחויב לפי השומה המתוקנת החל ממועד משלוח הודעת השומה בלבד. זאת ועוד הגזבר הצהיר כי המועצה תפצה את חברי הקבוצה מעבר לחדילה בפועל החל מהמועד הקובע, במתן זיכוי בגובה 30% מהחיוב הבלתי חוקי שהושת.

נוכח הסכמים אלה בקשת האישור לתביעה ייצוגית נדחתה

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים