גביה מנהלית מבעל שליטה בחברה, לעניין שיהוי, חוסר סמכות והתיישנות החובות

Categories: כללי

עת"מ  20664-10-14 תורג'מן נגד עיריית תל אביב יפו. בפני כבוד השופטת יהודית שיצר מתאריך 10.1.16

הוגשה עתירה להורות על בטלות או ביטול חובות והליכי גביה שנקטה עיריית תל אביב, בגין חוב ארנונה ומים בחברה בע"מ, בתקופה בה היה העותר בעל שליטה.

הטענה היא כי פעולות הגבייה האופרטיביות שנקטה העירייה לוקה בשיהוי ובהתיישנות (חוב משנת 2006) שהעירייה נקטה כלפיו בפעולות גבייה רק בינואר 2014.

פסק הדין: 

  • הוחלט לקבל את העתירה.
  • נפסק כי אחרי שכבר חלף המועד להגשת השגה ערר וערעור מנהלי, עדיין זכאי הנישום לתקוף הליכי גבייה המתנהלים נגדו באמצעות הגשת עתירה מנהלית בביהמ"ש לעניינים מנהליים.
  • נפסק כי לצורך קבלת טענת השיהוי אין די בעצם חלוף הזמן, אלא יש להוכיח שינוי מצב לרעה של הצד שכנגד בשל השתהות העותר, מה שלא הוכח בענייננו
  • דין הטענה להתקבל.
  • נפסק שאם רשות מנהלית לא נוקטת בפעולות גבייה אופרטיביות שהובאו לידיעת החייב, מעבר למכתבי התראה ודרישה, במשך 7 שנים ממועד היווצרות החוב, הרי שהחובות התיישנו. העירייה לא הוכיחה כי נקטה פעולות גבייה אופרטיביות כנגד החברה או העותר. העירייה רק טענה בתגובתה לעתירה בצורה סתמית וכוללנית מבלי לצרף אסמכתאות.
  • אשר על כן ולאור האמור, במצטבר, התקבלה העתירה, והשופטת מורה לעירייה לבטל את העיקולים שהטילה על חשבונות העותר. כמו כן מורה השופטת לעירייה להימנע מנקיטת כל פעולות גבייה נוספות כנגד העותר אישית בגין חוב החברה

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים