גביית חובות מעיזבון המנוח החייב בתשלום ארנונה

Categories: כללי

תא"ק 11854-04-12 עיריית תל אביב יפו נ' משה מושיאבילי. בפני כבוד השופט אילן דפדי מתאריך 19.11.15

בית המשפט נדרש לשאלה האם הנתבע, בהיותו יורש יחיד של אביו המנוח, חייב בתשלום חוב ארנונה בו חב אביו לעירייה.

התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר.

פסק הדין:

 

  • הוחלט לקבל את התביעה.
  • חוק הירושה קובע את חובתו של יורש לסלק את חובות העיזבון וליידע את נושי המוריש טרם חלוקת העיזבון.
  • מאחר שהנתבע לא הזמין את העירייה הנושה כאמור, הרי שלכאורה הוא חב בתשלום החוב לתובעת על פי פסק הדין.
  • התובעת (העירייה) לא פעלה באופן סביר בהליכי הוצאה לפועל. התובעת נמנעה מנקיטת פעולות של ממש לגביית החוב משך שנים רבות, בזמן שסכום קרן החוב תפח כל העת ונוספו לו הפרשי הצמדה וריבית האמור מהווה התנהלות חסרת תום לב שיש להתחשב בה בבחינת זכאותה של התובעת לסעד המבוקש מאת הנתבע. יתרה מכך, יש בהתנהלות זו כדי ליצור אצל חייבים בכלל ואצל הנתבע בפרט תמונה לפיה אין לעיזבון כל חוב כלפי נושה כלשהו.
  • לפיכך, בית המשפט פטר את הנתבע מחלקו הארי של הסכום הנתבע.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים