האם קיים העותר את חובתו החוקית לעדכן את רישום החזקה בספרי העירייה

Categories: כללי

עת"מ 45583-03-15 איזי יזהר אור פז נ' עיריית הרצליה. בפני כבוד השופטת ארנה לוי. מתאריך 4.3.2016 .

במסגרת עתירה בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים-מנהליים, טען העותר כי הוא אינו חב חוב ארנונה בגין נכס בהרצלייה וביקש לבטל את הליכי גביית החוב אותם נוקטת המשיבה.(עיריית הרצליה).

המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה האם קיים העותר את חובתו על פי סעיף 325  לפקודת העיריות, בכל הנוגע לחובה המוטלת על המחזיק לעדכן את הרישום בספרי העירייה.

פסק הדין

  • בית המשפט לא קיבל את העתירה.
  • בית המשפט קבע כי בבואו ליישם את הקביעות שנקבעו בפרשת "דור אנרגיה", המסקנה היא כי העותר לא עמד בנטל להוכיח כי מדובר במקרה חריג,  בו הוכחה ידיעה פוזיטיבית של המחלקה המטפלת בגביית ארנונה אצל המשיבה, על חילופי מחזיקים בנכס.
  • העותר מתבסס על הסכם פשרה שנערך בינו ובין מחזיקה נוספת בנכס, במסגרתו הוא התחייב להעביר חלק בשותפות וטוען כי כך ניתן ללמוד על ידיעת המשיבה על חדילתו בהחזקת הנכס
  • עולה כי, לא הוצגה הודעה קודמת, בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות למחלקה הממונה על גביית ארנונה.
  • ביהמ"ש קבע כי לא ניתן ללמוד מהליכים שנעשו על פי חוק התכנון והבניה בקשר לעבירות בניה על ידיעה כלשהי של הגורם האחראי על גביית ארנונה במשיבה. מדובר בהליכים שונים.
  • אין מדובר בידיעה בפועל של הרשות המוסמכת לגביית ארנונה בדבר שינוי זהות המחזיק, כנדרש בדעת הרוב בפרשת דור אנרגיה.
  • נקבע כי קבלת טענת העותר משמעותה הטלת נטל נוסף של בדיקה, תאום ובקרה בין מחלקות העירייה ואף מול הגורמים באכיפת דיני התכנון והבניה,  נטל אשר משמעותו הכספית תוטל על הציבור. זהו הנטל אותו באו הוראות סעיפים 326-325 לפקודת העיריות למנוע.
  • ולכן, בשים לב לאשמתו של העותר בכך שלא נגבתה ארנונה בשיעורה הנכון לאורך השנים, המסקנה היא כי הוצאת הארנונה המתוקנת על ידי המשיבה בשנת 2012  מיד לאחר שנודע לה דבר הטעות היא סבירה.
  • אין מדובר בחיוב רטרואקטיבי שאין להתירו ולכן לא נמצא כל שיהוי או התרשלות בפעולות העירייה.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים