הודעה בפקס על חדילת חזקה – תקפה ואיך יסווג נכס ריק של חברה להשכרת נדל"ן

Categories: כללי

עמ"נ 2826-03-16 קניון רב שפע עיריית ירושלים. בפני כב' השופטת נאוה בן אור, מתאריך 20.6.16.

הדיון נסב סביב השאלה האם ניתן לראות בהודעת פקס, שנשלחה לאגף השומה והגבייה בעיריית ירושלים, כהודעה על שינוי מחזיק לצורך השתת חיובי ארנונה. דיון אחר נסב סביב סווג נכס נדל"ן של חברה, לצרכי ארנונה, שכל עיסוקה השכרת נכסי נדל"ן, כאשר הנכס שב לחזקתה עם סיום תקופת שכירות ובטרם יושכר מחדש.

פסק הדין 

  • הוכח כי אתר האינטרנט של אגף השומה והגבייה של עיריית ירושלים מזמין את הציבור לפנות אליו בכתב, בין היתר באמצעות פקס, ולקבל כל שירות (למעט מה שהוזכר אך אינו רלוונטי). מספר הפקס המצוין עבור עסקים ומוסדות הוא אותו מספר פקס אליו נשלחה ההודעה מטעם המערערת בדבר השכרת הנכס שבמחלוקת החל מ-1.3.2010 (שכירות שאין חולק כי הסתיימה בדיוק כעבור שנה). אישור קבלת הפקס כמוהו כחותמת "התקבל" וכמוהו כאישור מסירה
  • אין מוטלת החובה לברר הגעת הפקס, מקום בו מזמינה העירייה את הנישומים לפנות אליה גם בדרך זו. כך, אכן, נפסק בעע"מ 3440/12 עיריית אשדוד נ' מכשירי תנועה בע"מ (2.6.2014):
  • לכך יש להוסיף, כי העובדה שהמערערת לא קיבלה הודעת חיוב בגין הנכס הנדון בזמן אמת היה בה אך לחזק את הבנתה כי החיוב מוטל על השוכר, עליו דיווחה כאמור במועד העברת החזקה לידיו.
  • ככלל, סיווגו של נכס לצרכי ארנונה הוא על פי השימוש שנעשה בו בפועל. נכס שלא נעשה בו שימוש, סיווגו ייעשה על פי השימוש החוקי הזול ביותר המותר בו.
  • האם ניתן לומר על נכס השייך לחברת נדל"ן, שעיסוקה בהשכרת נכסי נדל"ן, כי כל אימת שנסתיימה השכירות בו והוא הוחזר למלאי, הריהו נכס שלא נעשה בו שימוש בתקופת הביניים, עד שיושכר מחדש? על דרך העיקרון, נראה שכן, שהרי השימוש שעושה בנכסים כאלה חברת הנדל"ן הוא עצם השכרתם. וכשאינם מושכרים, על פניו אינם בשימוש. נראה, כי גם המשיבה אינה חולקת על כך. המחלוקת נעוצה בשאלה האם די בהודעה שהנכס חזר לחזקת חברת הנדל"ן כדי לחייב את העירייה לראות בו, על יסוד ההודעה, נכס שאינו בשימוש.
  • השופטת, לאחר ששקלה את טענות הצדדים, הגיעה למסקנה כי בשאלה זו הדין עם העירייה.
  • גם בעניין הסיווג של הנכס שאינו בשימוש הדין עם העירייה. על הנישום הנטל להוכיח את השימושים המותרים בו, הן לפי התב"ע החלה והן לפי היתר הבנייה שניתן לבניין. רוצה לומר, אין להסתפק בשימושים המותרים, באופן כללי, על פי התב"ע, שכן השימוש הספציפי בנכס צריך להיות מותר הן על פי התכנית והן על פי ההיתר. "לא ניתן לקבוע סיווג תיאורטי בלבד לנכס לצרכי ארנונה" ו"אין די בכך שקיים, באופן תיאורטי ומקרי, סיווג זול יותר בצו הארנונה ובתכנית בניין העיר, אם סיווג זה אינו חוקי לגבי אותו נכס והוא חסר זיקה אליו" (עמ"נ (ת"א) 46446-05-15 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב – יפו נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (5.1.2016)).

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים