החלטה שגוייה של וועדת הערר בהחלת פס"ד שטרם ניתן בגין שנים קודמות על עררים בשנים מתקדמות יותר

Categories: כללי

עמ"נ 56479-03-16  מיכשווילי ואחרים נגד עיריית תל אביב – יפו. בפני כבוד השופטת צילה צפת, מתאריך 12.12.16.

ערעור על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה של עיריית תל אביב – יפו, בה נדחתה בקשת מיכשווילי ואחרים  לדיון נוסף על החלטת וועדת הערר המאחדת את הדיון בעררים על שומות ארנונה שהגיש לשנים 2014 ו – 2015.

ביום  24/6/15 החליטה וועדת הערר להחיל  על הנכסים נשוא ערר של שנת 2014 את תוצאות פסק הדין שיינתן בעמ"נ 46146-02-13 (שבאותה עת טרם ניתן) הדנה בחיובי שנת 2015.

בבקשתם זו, מלינים מגישי הערעור על כך שהמשיבה (העירייה) הגישה "בקשה מוסכמת" לאיחוד עררים בגין שומת ארנונה לשנים 2014 ו- 2015, מבלי שהמערערים היו מודעים לכך וללא כל הסכמה מצדם. מה גם, כי משמעות "ההסכמה" (שלא ניתנה), אינה רק איחוד העררים אלא גם, החלה מראש של פסק דין בערעור מנהלי שניתן כארבעה חודשים לאחר הגשת הערר לשנת 2015.

המערערים טוענים כי מעולם ניתנה הסכמתם לאיחוד הדיונים; תוך כך, הם משיגים על התנהלותה הדיונית של הוועדה, נוכח שרשרת החלטות דיוניות מוטעות אשר הביאו בסופו של יום לאיחוד הדיונים בעררים 2014 ו- 2015 ללא הסכמתם, מבלי שיינתן להם יומם ותוך פגיעה בזכות הטיעון. 

פסק הדין

  • בית המשפט קיבל חלקית את הערעור.
  • לא ההסכמה כביכול לאיחוד גרמה לוועדת הערר להחיל על ערר 2014 את תוצאות פסק הדין שיינתן בערעור המנהלי לשנת 2015. ככל שסבורים היו המערערים כי שגתה וועדת הערר עת החילה מראש על ערר 2014, את פסק הדין שיינתן בעתיד בערעור המנהלי, היה עליהם להגיש ערעור מנהלי במועד. זאת לא עשו.
  • מהטיעונים של המערערים ניתן ללמוד כי גם הם סברו שהחלת פסק דין מראש הינה אפשרית.
  • על כן, כי השאלה אם היתה הסכמה לאיחוד הדיון אם לאו, נוגעת רק לגבי החלת אותה החלטה שניתנה לגבי ערר 2014, גם על ערר 2015 מכח אותה הסכמה.
  • הערעור מתקבל חלקית. ערר 2015 מוחזר לדיון מחדש בפני וועדת הערר.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים