הסתמכות חברה או אזרח כדין על מצג ברור ומתמשך מצד העירייה על סיווג הארנונה מנע חיוב רטרואקטיבי

Categories: כללי

עע"מ 7576/13 מנהל הארנונה בעיריית ראש העין נ' פולק אינטרנשיונל בע"מ.  בפני בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים. בפני כבוד השופטים: י' דנציגר, נ' הנדל ו-ע' ברון מתאריך 13.12.15

ערעור עיריית ראש העין על פס"ד בו התקבלה בחלקה עתירה מנהלית שהגישה חברת פולק אינטרנשיונל בע"מ, בנוגע לתוקפם של חיובי ארנונה שהוטלו עליה על-ידי העירייה, בגין יתרות קרקע הנלוות למבנה תעשייתי, שבו מצוי מפעל שבבעלותה.

פסק הדין: 

  • ביהמ"ש העליון דחה את הערעור.
  • לא נמצא ממש בטענות העירייה כי פסק הדין ניתן בחוסר סמכות עניינית.
  • אין מקום להתערב במסקנתו של בימ"ש כי התנהלות העיריה לאורך שנים מצביעה על מצג מתמשך שהציגו בפני המשיבה, שלפיו סיווג למסחר ולתעשייה אינו חוקי ולא יחול בעניינה.
  • אין מקום להתערב באבחנתו הנכונה של בימ"ש, כי גם אם מתברר עתה כי סיווג זה הוא חוקי ותקף, בנסיבות המקרה לא ניתן לחייב את המשיבה לפיו, וזאת לנוכח הסתמכותה כדין על אותו מצג ברור ומתמשך מצד המערערים.

 

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים