הרמת מסך וגבייה מנהלית של חוב ארנונה מבעלי המניות

Categories: כללי

עת"מ 8622-03-15  גרצוב ואחרים נגד עיריית תל אביב יפו. בפני כבוד השופטת צילה צפת, מתאריך 24.11.16.

עתירה מנהלית בה התבקש בית המשפט לקבוע כי חיוב הארנונה האישי, אשר הושת על בעלי השליטה בחברה הינו שגוי ופסול מיסודו ויש להורות על ביטולו.

פסק הדין

 • בית המשפט דחה את העתירה.
 • על פי הדרך הנורמטיבית, לשם גביית חוב מבעל השליטה בחברה בע"מ יש צורך בקיומם של התנאים הבאים:

(1) החיוב הוא בגין נכס שאינו משמש למגורים;

(2) החוב הוא חוב ארנונה סופי;

(3) החברה לא פרעה את החוב;

(4) החברה הפסיקה את פעילותה;

(5) הנתבע הוא אכן בעל שליטה בחברה;

(6) הנתבע קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית.

 • זאת ועוד, הרציונל המונח בבסיס חקיקתו של סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים הוא מניעת התחמקות חברות מתשלום חובות.
 • בית המשפט קבע שמכל מה שהוצג ומפירוש החוק, עולה כי העותרים (בעלי השליטה) לא הרימו את הנטל להוכיח כי מדובר בחברה פעילה:
  • העותרים לא צירפו דוחות ומסמכים של החברה לשנת 2013 שהיא השנה הקריטית לקביעה האם מדובר בחברה פעילה אם לאו.
  • העותרים לא צירפו אישורים שונים ממס הכנסה, מע"מ, חוזים עם ספקים בשנה זו, אישור רו"ח של החברה וכיוצ"ב כדי להוכיח כי החברה פעילה.
  • העותרים אף לא הביאו הצהרה מטעם בעלי המניות הנוכחיים של החברה כי החברה הינה פעילה.
 • מכל האמור עולה כי העותרים לא סתרו את החזקה אלא ההיפך, הוכח כי העותרים היו בעלי שליטה עת הייתה החברה פעילה ועת צברה את חובותיה למשיבה ומכרוה עת כבר לא הייתה פעילה וריקה מנכסים.
 • על כן העירייה הייתה רשאית לנקוט בהליכי גבייה מנהליים כנגד העותרים בגין חובות הארנונה של חברת עידנים הפקות בע"מ בנכסים הנמצאים ברח' יגיע כפיים 10 בתל אביב מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים וסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים