השבה רטרואקטיבית של תשלומי ארנונה לנכה בעל עסק בבעלות משותפת

Categories: כללי

תא"מ (עמ') 49295-10-13 אסתר הוכמן נ' עיריית עפולה. בפני כבוד השופטת שאדם נאשף – אבו אחמד. מתאריך 20.12.15

נדונה שאלת זכאות התובע שהינו נכה מוכר של משרד הביטחון ובעל תעודת נכות, להשבה רטרואקטיבית של תשלומי ארנונה מכוח חוק הרשויות המקומיות, להנחה בשיעור 2/3 בעבור עסק בבעלות משותפת.

פסק הדין:

  •  הוחלט לקבל את התביעה.
  • השופטת דחתה את טענות העירייה באשר למועד תחולת הפטור וקבעה שלמעט במקרים חריגים, הלכה חדשה (שנקבעה ב-2011) משפיעה גם לעתיד וגם לעבר, כלומר רטרואקטיבית.
  • כמו כן דחתה השופטת עת הטענה כאילו התובעים ויתרו על זכויותיהם אם שילמו את מלוא הארנונה מבלי לערער על כך. ברור כי התובע לא ידע על פסיקה זו והעירייה גם לא הביאה זאת לידיעת התושבים. אין בכך קביעה כי מדובר על תשלום רצוני.
  • בכל הנוגע לעניין התקציבי, העירייה לא הביאה הוכחות לכך שתיגרם פגיעה בתקציב העירייה והיה עליה להכין מראש רזרבות למקרה שהפסיקה תהיה בניגוד לעמדתה.
  • השופטת לא קבעה במפורש שהעירייה נהגה בחוסר תום לב ועל כן חייבה את העירייה בהחזר הפרשי הארנונה לנשנים המבוקשות, לפי הריבית החוקית ולא מעבר לכך.

 

 

 

 

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים