התיישנות + אינני מחזיק

Categories: כללי

ת"א 15191-02-11  עיריית תל אביב – יפו נגד גבריאל משחיק חשיבה בע"מ ואחרים. בפני כבוד השופטת שרון גלר, מתאריך 15.12.16. 

עניינו של הליך זה הינו תביעה  לתשלום ארנונה וחיובים עירוניים נוספים.

פסק הדין

  • נדחתה טענת הנתבעים בדבר התיישנות ביחס לחוב שנוצר בתקופה שקדמה ליום 8.2.04.
  • בסעיף 15 לחוק ההתיישנות נקבע ביחס לתביעה שנדחתה, כי משך הזמן בו נוהל הליך אכיפה וגביה, לא יבוא במניין תקופת ההתיישנות.
  • יש לבחון האם נקיטת הליכי גבייה מנהליים עוצרת את מרוץ ההתיישנות, כך שהתקופה בה התנהלו הליכים אלה לא תבוא גם היא במניין הימים לשם בחינת שאלת ההתיישנות.
  • ההלכה הנהוגה בפסיקה הינה, כי הליכי גבייה מנהליים עוצרים את מרוץ ההתיישנות, כל עוד הם נמשכים באופן ממשי. על מנת שהליכי הגבייה יעצרו את מרוץ ההתיישנות, הם צריכים להיות הליכי גבייה ממשיים, ועל הרשות לפעול בשקידה ראויה, תוך פרק זמן סביר, ובמרווחי זמן סבירים בין פעולה לפעולה.
  • במקרה דנן, עיון במסמכים מלמד כי בתקופה שבין 31.5.04 – 11.7.05 ביצעה התובעת (העירייה) הליכי גבייה שונים וממשיים, אשר בהתאם להלכה הפסוקה יש בהם כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות. גם מבלי להיכנס לטענת התובעת בדבר הסדר התשלומים בין הצדדים. די בכך כדי לדחות את טענת הנתבעים ביחס להתיישנות חוב שקדם ליום 8.2.04.
  • ביחס לנתבע נוסף (2), אשר נפטר במהלך ניהול ההליך, עתרה התובעת לחיובו מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים ומכוח הרמת מסך ההתאגדות בינו לבין הנתבעת 1. ואולם, נוכח פטירתו של הנתבע 2, ומשלא תוקנה התביעה כנדרש בדין, אין לתת פסק דין ביחס לנתבע זה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים