התקבלה בחלקה עתירה ונקבע כי עירייה מושתקת מלטעון לאיחור בהגשת השגה, מקום בו לא העמידה נישום שפנה לגורם שיש לו זיקה לנושא, על טעותו

Categories: כללי

בר"מ 2960/13 מתאריך  15.7.2013

מסופים ומדפסות בע"מ נגד עיריית פתח תקווה

העובדות: המערערת, המחזיקה בנכס בשטח השיפוט של העירייה, הגישה, בין השאר, ערר ארנונה עבור השנים 2010, 2011, זאת לאחר ששונה סיווג הנכס שבהחזקתה. לטענת מנהל הארנונה, היות ולא הוגשה השגה כדין, אין כל זכות להגשת ערר.

ועדת הערר קיבלה את הטענה ודחתה את הערר על הסף וביהמ"ש לעניינים מנהליים קבע, בעניין זה, כי צדקה ועדת הערר בהחלטתה, שכן מכתבים ששלחה המערערת לא הופנו למנהל הארנונה ולכן אינם בגדר השגה.

פסק הדין: ניתנה רשות ערעור בנושא אחד שעניינו דחיית הערר לשנים 2010-2011 על הסף, והחלט לקבל את הערעור.

נקבע כי אף שפניית המערערת לא היתה למנהל הארנונה, אלא למחלקת רישוי עסקים, ניתן להבין ממנה כי המערערת ביקשה להשיג על שנויה סיווג, אך מנהל מחלקת העסקים שענה לגופה של הפניה, לא העמיד את המערערת על חובתה לפנות למנהל הארנונה. מבכן נקבע כי היה על מנהל הארנונה לדון בהשגה לגופה חרף דחייתה על הסף.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים