התקבלה עתירה כנגד החלטת מנהל הארנונה לדחות את בקשת העותרת למתן ארכה להגשת השגה על חיובי הארנונה

Categories: כללי

עת"מ 21386-06-14 מתאריך  18.9.2014

ליבנה צפוני בע"מ (איקיאה) נגד עיריית ראשל"צ

העובדות: העותרת ביקשה להשיג על חיובי הארנונה שהושתו עליה, אך לא הצליחה לאתר את החומר הרלבנטי הנוגע לנכס, לרבות הסכם פשרה קודם שנערך בין הצדדים, עקב שריפת סעיף איקיאה בנתניה.

עקב כך העותרת פנתה טלפונים לעירייה לקבלת החומר 10 ימים לפני תום המועד להגשת השגה, ופנתה שנית במכתב לאחר 6 ימים נוספים, במסגרתו גם ביקשה להאריך את המועד להגשת ההשגה.

ביום האחרון להגשת השגה השיב מנהל הארנונה לעותרת במכתב, במסגרתו נענה לבקשה לקבלת חומר, אך דחה את בקשתה להארכה.

בחלוף חודש וחצי לאחר מכן העותרת הגישה השגה אשר נדחתה על הסף ע"י מנהל הארנונה בשל הגשתה באיחור. מכאן העתירה.

פסק הדין: העתירה התקבלה. נפסק כי במקרה זה מתקיימות סיבות מיוחדות להארכת המועד להגשת ההשגה.

מנהל הארנונה מוסמך להאריך מועד להגשת השגה לאור פסק הדין של העליון בעניין עבוד (בר"מ 901/14).

ביהמ"ש פסק כי לאור נסיבות העניין –, תשובת מנהל הארנונה ביום האחרון להגשת השגה, והגשת השגה בתוך זמן סביר מקבלת החומר – היה מקום להאריך המועד להגשת השגה.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים