התקבלה עתירה לחדול מאפליה בין נישומים שונים המחזיקים בנכסים בבניין חדש שבנייתו הושלמה

Categories: כללי

עת"מ 29631-10-13 מתאריך  22.5.2014

שמחה פרץ נגד עיריית נשר ואח'

העובדות: העותרת מחזיקה ומשתמשת בחנות בבניין שבנייתו הושלמה אך לא ניתן לו  טופס 4 עקב חריגות בנייה שטרם הוסדרו.

העירייה חייבה את העותרת בארנונה עקב השימוש בחנות, אך נמנעה מלחייב מחזיקה אחרת בבניין בגין חנויות שבהחזקתה מהטעם שלא נעשה בהם שימוש והן אינן מחוברות לחשמל ומים. מכאן העתירה לחדול מאפליית העותרת.

פסק הדין: העתירה התקבלה. נפסק כי יש לשים גבול בין נכס שהוא מבחינה פיזית באמת ובתמים איננו ראוי לשימוש לבין נכס שהדייר ביוזמתו ובשליטתו מונע ממנו פרט זניח ומבקש לראות בו כפטור מארנונה.

נכס שאיננו ראוי לשימוש צריך להיות כזה במהותו, באופן משמעותי ובולט. במקרה זה נקבע, כי אין מדובר בבעיה קיימת של תשתית החיבור של מים וחשמל למבנה, אלא חיבור הקצה בתוך החנות עצמה, שהוא חיבור טכני פשוט ומתאפשר בפעולה פשוטה שיוזם בעל הנכס. ה

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים