חבות אישית בארנונה של בעל שליטה הוא כשיעור הנכסים ולא כגובה החוב

Categories: כללי

ת"א 14030-08 מתאריך  17.7.2013

עיריית ירושלים נגד בד רץ בע"מ ואח'

העובדות: העירייה הגישה תביעה לתשלום חוב ארנונה בגין נכס שהוחזק ע"י חברה, כנגד החברה ובעלי מניותיה. לטענת העירייה יש להטיל חבות אישית על בעלי השליטה, מכוח סעיף 6 לחוק החברות ומכח סעיף 8ג' לחוק ההסדרים.

פסק הדין: נקבע כי לא די בעצם צבירת חוב לעירייה כדי להצדיק הטלת חבות אישית על בעלי המניות באמצעות הרמת המסך שבחוק החברות.

היות שמדובר בחברה שנקלעה לקשיים אמיתיים ולא במצב של שימוש באישות משפטית נפרדת לשם הונאה, נקבע כי אין הצדקה להרמת מסך.

לעומת זאת, נקבע כי ניתן להטיל אחריות ישירה מכוח הוראת סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה וחוק ההסדרים, במגבלת שווי הנכסים שחלה לגביהם חזקת ההעברה ללא תמורה, ולא לגבי מלוא החוב.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים