טענת "אינני מחזיק" שנדחתה

Categories: כללי

עניינה של עתירה זו הוא בדרישה לתשלום חוב ארנונה בסך של 275,860 ₪ שנשלחה לעותר על ידי עיריית חיפה, בגין החזקת נכס בחיפה.

ביום 24/11/02 חתמו העותר והבעלים של הנכס, על הסכם שכירות, לפיו שכר העותר את הנכס למשך 12 חודשים, כאשר לטענתו בפועל חדל הוא מלהחזיק בפועל בנכס כבר ביום 09/02/03. בספרי העירייה, העותר נרשם כמחזיק בנכס בעירייה בתקופה שהחל מיום 01/12/02 ועד ליום 31/12/04.

העותר חלק על חיובו בתשלום הארנונה עבור התקופה בה היה רשום כמחזיק בנכס ברישומי העירייה, ולכן הגיש הוא את העתירה דנן, במסגרתה מבקש העותר לקבוע, כי הליכי הגבייה המנהליים שנקטו העירייה ומנהל הארנונה כנגד העותר, לרבות הטלת עיקולים על חשבונות הבנק של העותר בגין חוב הארנונה שבמחלוקת, ננקטו שלא כדין, אינם בעלי תוקף והם פגומים מבחינה מנהלית וחוקתית.

בנוסף, ביקש העותר להורות על הסרת רישומו כמחזיק בנכס מרישומי העירייה, וזאת לכל הפחות החל מיום 09/02/03 ואילך.

פסק הדין

  • בית המשפט דחה את העתירה
  • בית המשפט קבע כי העירייה למדה על החלפת זהות המחזיק בנכס מבעל הנכס לעותר, מהודעה ששלח בעל הנכס לעירייה, בה הודיע על העברת ההחזקה בנכס לעותר על רקע הסכם השכירות שנכרת בין הצדדים.
  • אין חולק, כי העותר לא שלח כל הודעה בדבר תחילת החזקתו בנכס ולא בדבר סיום החזקתו בנכס עד לחודש יולי 2015, כאשר הגיש השגה על דרישת תשלום חוב הארנונה עבור התקופה שמיום 01/12/02 ועד 31/12/04,
  • העירייה מצידה בדקה את טענות העותר.  אולם, משנמנע העותר מלהביא ראיות לעניין מועד הפסקת החזקתו בנכס ונוכח תשתית עובדתית לקויה, נאלצה העירייה לדחות טענותיו של העותר לעניין זהות המחזיק בנכס בתקופת ההחזקה השנויה במחלוקת ולהסתמך בעניין זה על הרשום בספריה.
  • יש לציין, כי גם במסגרת העתירה לא עלה בידי העותר להביא ראיות כלשהן שיש בהן כדי לסתור את המידע הרשום בספרי העירייה לעניין זהות המחזיקים בנכס.
  • אמנם העותר לא שילם את דמי הארנונה בתקופת השכירות, ואולם משהמדובר בתקופת שכירות קצרה יחסית, לא ניתן לומר לגביה כי הורם הנטל שעל העירייה היה לברר את עצם החזקתו של העותר בנכס בפועל.
  • השופטת לא מצאה אף מקום לקבל טענת העותר בדבר התיישנות חוב הארנונה. כאמור חוב הארנונה שבמחלוקת הינו בגין התקופה שמיום 01/12/02 ועד ליום 31/12/04. אמנם, משנת 2014 עברו למעלה מ-7 שנים, כך שלכאורה ניתן היה לקבוע כי החוב התיישנו. עם זאת, עיון כאמור בתדפיס פעולות גבייה מנהליות שבוצעו על ידי העירייה, מלמד, כי פעולות הגבייה האמורות נעשו עוד בטרם חלפה תקופת ההתיישנות, ובאופן שהיה בו כדי לאפס את תקופת ההתיישנות.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים