לא מספיקה הסתמכות הרשות המקומית על הכתובת האחרונה של החייב הידועה לה (בעת שיגור התראה).

Categories: כללי

ת"ת 53394-06-15 כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' עיריית ירושלים. בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני מתאריך 15.10.15

הוגשה תביעה כנגד כרומגן, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, בגן חובות ארנונה על נכס המושכר על ידה.

האגודה טענה כי לא קיבלה כל דרישה לתשלום הארנונה, כיוון שהדרישות לתשלום הופנו לכתובת אשר לא היו עוד כתובתה של האגודה וכי לגבי כתובת זו העבירה לעירייה הודעת חדילה בעת שעזבה את הנכס.

רק כאשר קיבלה את האזהרה לפני נקיטת הליכים בהוצאה לפועל גילתה את חובה לעירייה.

 

פסק הדין:

  • בית המשפט קיבל את עמדת האגודה.
  • בהתאם לחוק, על העירייה לפנות לשר או לממונה על כך, אחת לחודש לשם קבלת רשימת הכתובות העדכנית. בלא פניה כנ"ל יראו את המסמך שנשלח על ידה, כאילו לא הגיע ליעדו.
  • מאחר שהאגודה הינה תאגיד מוכר, היה ניתן לדעת בקלות מהי כתובתה העדכנית. בהיעדר בדיקה כזאת, התרשלה העירייה ופעלה שלא בתום לב. שהרי במידה והעירייה היתה מעוניינת לגבות את החוב היה עליה לפעול בצורה אקטיבית ולא ב"עצימת עיניים".
  • נפסק כבר בעבר, כי חלה על הרשות החובה לפעול ביעילות ובמהירות לגביית חוב. מאחר וניתן היה למצוא את כתובת האגודה בנקל וללא מאמץ מיוחד, ובהעדר בירור פשוט שכזה, מצא כי זוהי התרשלות העירייה הגובלת בעצימת עיניים.
  • בנוסף, האגודה אף הודיעה לעירייה כי היא אינה נמצאת עוד בנכס המושכר.
  • נפסק כי אל לה לעירייה לנהוג תוך עצימת עיניים מוחלטת ותוך התעלמות מהנתונים הזועקים כי עליה לבדוק באופן אקטיבי בעצמה האם חל שינוי בבעלות או בהחזקה בנכס מסוים.
  • על כן אין התובעת אינה רשאית לחייב את האגודה בהפרשי ריבית והצמדה על פי הקבוע בחוק הרשויות המקומיות.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים