לא ניתן לפעול למימוש שעבוד בגין חוב ארנונה הרובץ על נכס שלגביו לא נרשם השעבוד

Categories: כללי

ה"פ 12466-05-14 מתאריך  22.1.15 חיים ליבוביץ נגד עיריית תל אביב יפו

המבקש הוא בעל זכויות ב- 3 נכסים שונים בתל אביב, והעירייה רשמה שעבודים, בגין חובות ארנונה שצבר בנכס בו החזיק, על זכויותיו בשני הנכסים האחרים.

לצורך מימוש השעבודים העירייה פתחה בהליכים בהוצאה לפועל והמבקש הגיש התנגדות לביצוע, בה טען, בין היתר, כי העירייה אינה יכולה לממש את השעבודים בגין חובות ארנונה הרובצים על הנכס שלגביו לא נרשמו השעבודים.

פסק הדין:

  • התובענה התקבלה.
  • נפסק כי עפ"י הלכת ביהמ"ש העליון בבג"צ 7009/04 עיריית הרצלייה נגד היועץ המשפטי לממשלה, ניתן להטיל שיעבוד בעניין חוב ארנונה רק לפי סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גבייה), כלומר רק בנוגע למקרקעין שבגינם לא שולם חוב הארנונה וכאשר הבעלים הם גם המחזיק של המקרקעין.

ביהמ"ש קבע כי מאחר שהעירייה רשמה את השעבודים מכוח סעיף 11א(2) לפקודה באופן שלא נרשם שעבוד על הנכס בגינו נצבר החוב בארנונה, אזי לא ניתן לפעול נגד המבקש לצורך גביית החוב בהליכי הוצל"פ לצורך מימוש שעבודים אלה.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים