מחלוקת בין בעלי נכס למחזיק אודות תקופת החזקה

Categories: כללי

עמ"נ 430/01  כלי גל סחר בע"מ נגד עיריית חיפה. בפני כבוד השופטת ש' וסרקרוג, מתאריך 18.6.17. 

ערעור על מיסי ארנונה על ידי חברת כלי גל סחר בע"מ, בהיותה שוכרת את הנכס, כנגד העירייה אודות תקופת החזקה בנכס בגינה חויבה בארנונה.

העירייה מצידה טוענת כי בעל הנכס מסר הודעה לעירייה, לפיה מועד עזיבתה של המערערת את הנכס היה ב-31/12/96. המערערת טוענת מנגד, כי החזקתה בנכס הסתיימה ב-1/10/96. הבעלים מסרו הודעה כתובה והמחזיקה שמערערת מעולם לא מסרה הודעה כנדרש לגבי המועד בו הסתיימו יחסי שוכר-משכיר בדירה.      .

רק לאחר שהחלו הליכי גבייה כנגדה, החלה החברה לנקוט בהליכים להסדרת החוב, וטענה כי נשלחו הודעות סותרות. ניסיונות שמטעם המערערת לברר את חשבונה, ולהגיע להסדר לסילוק החוב, לא צלחו.

פסק הדין   

  • השופטת החליטה לא לקבל את הערעור.
  • יש בסיס מסוים לטענת המערערת כי תוכן ההודעות שנשלחו אליה, לא היה בהן כדי להבהיר מהו החוב הנתבע ממנה, אולם הדין הוא עם העירייה.
  • הוכחת הפסקת ההחזקה בנכס, צריך שתעשה על-ידי מתן הודעה, והודעה זו צריך שתהא בכתב. החובה למסור הודעה בכתב מוטלת, גם על הבעלים וגם על המחזיק. במקרה זה נשלחה הודעה בכתב רק על ידי בעל הנכס.
  • מבחינת העירייה, נשלחו הודעות סותרות והשאלה היא, על סמך איזו הודעה מחויבת הרשות לפעול, ומה מידת מעורבותה של רשות מקומית בקשר לתום תקופת ההחזקה, במקרה כגון זה.
  • לדברי השופטת, שככלל, כשמדובר בגביית מס, וחיובי ארנונה הוא בגדר זה, יש לנסות ולאתר דרך גבייה פשטנית ככל האפשר, כדי לצמצם את עלויות הגבייה.
  • ראוי הוא כי הרשות הגובה לא תידרש למחלוקת, אם קיימת, בין "הבעלים" ל"מחזיק".
  • כפי שצוין, שאלה זו אינה צריכה להכרעה, מן הטעם הפשוט, שההודעה שנמסרה לעירייה לגבי תקופת ההחזקה, נמסרה על-ידי הבעלים בלבד. טענת המערערת, כי מסרה לפקידי העירייה הודעה שונה לגבי תקופת ההחזקה, אינה יכולה לשמש ראיה סותרת במקרה זה, בהעדר הודעה בכתב
  • בנסיבות אלה, תקופת ההחזקה הקובעת היא מלוא התקופה בה חויבה המשכירה (המערערת) על-ידי העירייה ולא ניתן להפחית מסכום החוב. יש לראות בהודעת העירייה, באמצעות הפקס, ביום 24/10/02, כמחייבת. אולם, בנסיבות העניין, אין ליתן צו להוצאות.

 

 *המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.   

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים