מכבסות מרכזיות יסווגו לצורך ארנונה בסיווג "מלאכה" ולא בסיווג "שירותים"

Categories: כללי

עע"מ 2503/13 מתאריך  4.2.15 אליהו זהר נגד עיריית ירושלים

המערער הוא בעלים ומחזיק של מכבסה מרכזית בשטח של כ- 200  מ"ר הנותנת שירות למוסדות, לבתי עסק, למכבסות שכונתיות וגם ללקוחות פרטיים ומעסיקה למעלה מ-20 עובדים.

עד שנת 1997 חויבה המכבסה בארנונה עפ"י סיווג "מלאכה" ומשנה זו שינתה העירייה את הסיווג והחלה לחייבה כ"שירותים".

בשנת 2006 העירייה תיקנה את צו הארנונה והוסיפה "מכבסות" לרשימת סוגי הנכסים תחת הקטגוריה של "משרדים, שירותים ומסחר", וקבעה תת-סיווג של מכבסות עם שטח גדול (מעל 400 מ"ר) באזור מסוים בתעריף מופחת הקרוב לתעריף של "תעשיה".

עתירה זו נדחתה בביהמ"ש לעניינים מנהליים ומכאן הערעור לביהמ"ש העליון.

פסק הדין:

  • הערעור התקבל.
  • נפסק כי במכבסות מרכזיות, כמו זו של המערער, יש את המאפיינים של "מלאכה" והן של "שירותים".
  • נקבע כי מכבסות כאלה אמנם אינן עוסקות בייצור מוצרים, אלא נותנות שירות אישי ללקוחות בהתאם להזמנתם וצרכיהם הפרטניים ועל כן אינן בגדר "תעשיה", אבל הן גם לא מהוות "שירותים", שכן השירות שהן מעניקות מאופיין בעבודת כפיים של בעלי מקצוע המבוצעת בחלקה באופן ידני ובחלקה באמצעות מכונות, במבנה בעל אופי תעשייתי ולא במשרד, וזאת בשונה מנותני שירותים, כגון עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב.
  • ביהמ"ש מדגיש כי הדברים מתייחסים למכבסות מרכזיות ואינם טובים למכבסות שכונתיות המעמידות שירות של מכבסות אוטומטיות, או עסקים המעמידים שירות של משלוח פריטים המתקבלים אצלם לטיפול במכבסה מרכזית או שמרכיב עבודת הכפיים בהן הוא שולי.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים