מנהל הארנונה אינו רשאי להחליט להאריך לעצמו את המועד לתשובה להשגה

Categories: כללי

עתמ (מרכז) 11694-02-15 מתאריך 1.6.15  ש.ב.מ. חקלאות  נגד מועצה מקומית באר יעקב בפני השופטת נגה אהד

מנהל הארנונה לא השיב להשגת התובעים בתוך התקופה שנקבעה בחוק (60 ימים), וגם לא בתוך התקופה שהוארכה לאחר מכן בהחלטה שיפוטית ולכן יש לראות בהשגה ככזו שהתקבלה.

פסק הדין:

  • ביהמ"ש קיבל את העתירה.
  • ביהמ"ש פסק כי זכותו של הנישום לסופיות השומה על מנת שיוכל לתכנן כלכלית את פעילותו העסקית.
  • המועדים הקבועים בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) הם דווקניים, ואי עמידה בפרק הזמן הזה שנקצב למתן תשובה מובילה לסנקציה קרי – התייחסות להשגה כאילו התקבלה לכל דבר וכי מנהל הארנונה איננו רשאי להחליט על הארכת המועד בעצמו.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים