משלוח השגה בדואר רשום אינה מהווה הוכחה למועד קבלת ההשגה

Categories: כללי

עמ"נ 43544-08-14 מתאריך 7.6.15 שותפות עמיתי מלון הרצל ירושלים נגד מנהל הארנונה של עיריית ירושלים

המערערת הגישה השגה על חיובי ארנונה שהושתו עליה בגין שני נכסים. לטענתה, בנוגע לנכס אחד, היא כלל לא קיבלה מענה להשגה ואילו ההשגה בנוגע לנכס האחר נדחתה ע"י מנהל הארנונה, אולם לטענתה ניתן המענה באיחור.

פסק הדין:            

  • ביהמ"ש דחה את הערעור.
  • ביהמ"ש פסק כי על מגיש ההשגה מוטל הנטל להוכיח שההשגה נמסרה למנהל הארנונה.
  • הנטל לדברי ביהמ"ש אינו קשה: משלוח בדואר רשום עם אישור מסירה, או מסירה אישית.
  • פלט המעקב של חברת הדואר אינו מהווה ראיה מספקת בנוגע למועד ההמצאה בפועל.
  • המועד הקובע לעניין חלוף ששים הימים למתן תשובה להשגה, הוא המועד בו נשלחה התשובה ולא המועד בו התקבלה אצל המשיג.
  • המערערת לא עמדה בנטל להוכיח שההשגה על הנכס האחד הומצאה למנהל הארנונה ובנוגע לנכס השני, לא הוכח שהמערערת קיבלה את התשובה להשגה לאחר חלוף 60 הימים.
  • על נישום, הטוען כי התשובה להשגה ניתנה לאחר המועד הקבוע בחוק (60 ימים), הנטל להוכיח את המועד בו ההשגה נתקבלה אצל מנהל הארנונה ואין די במשלוח דואר רשום והצגת פלט מעקב של הדואר כדי להרים נטל זה.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים