נדחתה בחלקה עתירה שהוגשה כנגד חיוב בארנונה של בעל שליטה בחברה שחדלה מפעילות עסקית

Categories: כללי

עת"מ  36449-03-13 מתאריך  30.3.2014

מרדכי ענבר נגד עיריית חיפה

העובדות: העותר היה בעל שליטה בחברה ששכרה משרד לתקופה של שנה אחת ללא אופציה להארכת חוזה השכירות.

החברה חדלה מפעילותה העסקית ופינתה את המושכר, אך לא שלחה לעירייה הודעה על חדילת החזקה.

העירייה המשיכה לחייב את החברה גם לאחר תום שנת השכירות, ובשלב מסוים, משלא שולמה הארנונה, שלחה דרישת תשלום לעותר ונקטה בהליכי גבייה מנהלית. מכאן העתירה.

פסק הדין: העתירה נדחתה בחלקה. בכל הנוגע לחיוב העותר כבעל שליטה בחברה, נקבע כי לא עלה בידי העותר לסתור את הטענה לפיה בעת הפסקת פעילותה היו לחברה נכסים ואלה הועברו לבעל השליטה (העותר).

בכל הנוגע לתקופת החיוב, נקבע כי חובה החברה, וכפועל יוצא – חוב העותר, הוא לתקופת השכירות בלבד ולא מעבר לכך.

ביהמ"ש פסק כי כאשר מוגשת לעירייה הודעת בעלים בדבר זהות השוכר ותקופת השכירות, אין קושי שבתום תקופת השכירות העירייה תחייב את בעל הנכס, אלא אם תוגש לה הודעה נוספת בדבר המשך תקופת השכירות.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים