נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין סיווג "מכבסות" כ"בתי מלאכה"

Categories: כללי

ת"צ 11994-02-12 מתאריך  6.1.2014

אבנר ואח' נגד עיריית תל אביב

העובדות: המבקשים המזיקים בנכסים בהם נעשה שימוש למכבסות, הגישו השגות ועררים על אופן סיווג הנכסים בארנונה כאשר לטענתם יש לסווג את הנכסים לפי סיווג בית מלאכה ולא עפ"י סווג שיורי של בניינים שאינם משמשים למגורים, זאת בהתאם להלכת "מישל מרסייה".

השגות ועררים לשנת 2011 נדחו, בין השאר לבקשת המבקשים עצמם, ועררים לשנת 2012 נותרו תלויים ועומדים עד להכרעה בתובענה. מכאן התובענה והבקשה לאשר כייצוגית.

פסק הדין: הבקשה נדחתה. ביהמ"ש קבע כי אמנם בהתאם לדין קיים פתח צר למי שלא הגיש השגה / ערר להעלות את טענותיו בפני בית המשפט, אולם תובענה ייצוגית אינה מהווה מסלול עוקף לחוק.

כן עמד ביהמ"ש  על תנאי סעיף 8 לחוק תובעות ייצוגיות ומצא כי אין אפשרות סבירה כי השאלות העובדתיות או המשפטיות יוכרעו לטובת הקבוצה, מקום בו לא הוצגו עובדות חדשות או שונות מהעובדות שהוצגו בפני ועדות הערר.

גם לגופם של דברים נדחו הטענות: ביהמ"ש עומד על התיקון שנעשה בצו הארנונה של עיריית ת"א בשנת 2012 לאחר פסה"ד בעניין "מרסייה" כך שהסיווג בניינים שאינם למגורים, הורחב "לרבות שירותים ומסחר", כך שהאמירות בעניין מרסייה שנסמכו על נוסח צו הארנונה הקודם, אינן רלבנטיות עוד, ומכל מקום קבע כי מכבסה מתאימה לסיווג שירותים יותר מאשר מלאכה, שכן אין מדובר באומנות, או בייצור בעבודת כפיים, אלא בשירות מובהק הניתן לציבור והמתבצע ע"י עובדים באמצעות מכונות, ואין מדובר עוד בעבודת כפיים מפרכת.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים