נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענייני השבת ריבית פיגורים בארנונה

Categories: כללי

ת"צ 9312-09-11 מתאריך  9.6.2013

אמיר אבדו – משתלת הכפר החדשה נגד עיריית רמת גן

העובדות: תביעה להכיר כייצוגית. בשתי עילות: האחת, השבת ריבית פיגורים שהוטלה על חיוב רטרואקטיבי בארנונה. השנייה, השבת ריבית פיגורים מקום בו מזוכה נישום בגין חיובי יתר בהם חויב בטעות..

פסק הדין: הבקשה נדחתה. אשר לעילה הראשונה, נקבע כי לא בכל מקרה גביה רטרואקטיבית היא אסורה, היא אפשרית בנסיבות המתאימות. גם לא ניתן לקבוע כי ככלל אין להוסיף ריבית פיגורים כאשר ישנו חיוב רטרואקטיבי כדין, אלא יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו.

נקבע כי תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה, היות ואף שקיימות שאלות משותפות לחברי הקבוצה, העיקר הוא השוני הנסיבתי בין חברי הקבוצה והדמיון ביניהם הוא הטפל.

אשר לעילה השנייה, נקבע שעילה זו מתייחסת לאותם מקרים בהם הנישום לא שילם את החוב ועל כן הוא לא יכול לתבוע את הרשות בעילה של השבה. בית המשפט קבע גם כאן כי אין מקום לאשר את התביעה כייצוגית שכן המבקשת טוענת לעילה הצהרתית בלבד ולא לעילת השבה וניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד רשות בעילת השבה בלבד.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים