נדחתה תביעה לתשלום חובות ארנונה כלפי בעלי שליטה בחברה מכוח חוק ההסדרים שהוגשה באיחור ניכר ולאחר התיישנות התביעה

Categories: כללי

תאק (י-ם) 63031-12-13 עיריית ירושלים נ' מיכאל בן חמו בפני כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן.  מיום 10.2.16

העירייה מצאה כי אין אפשרות לגבות את חובת תשלום הארנונה מבעלי המניות ומנהליה של החברה,  מכוח פסקי דין שניתנו נגדה. על כן  הוגשה תביעה לתשלום חובות ארנונה מכוח הוראת חוק הסדרים במשק המדינה.

פסק הדין:

  • בית המשפט החליט לדחות את תביעת העירייה.
  • מסקנת בית המשפט היא כי התביעה התיישנה עוד בטרם הוגשה.
  • המועד שבו יכולה הייתה העירייה להגיש את התביעה נגד הנתבעים, בעלי השליטה, בקשר לחובות הארנונה של החברה, הוא המועד שבו התגבשו כל התנאים הקבועים בחוק ההסדרים, לרבות הנסיבות הקבועות בפקודת מס הכנסה. זהו המועד "שבו נולדה עילת התובענה".
  • אחד מאותם תנאים לגיבוש עילת התביעה, שהנטל להוכחתם מוטל על העירייה, הוא המועד שבו החברה הפסיקה את פעילותה.
  • טענת העירייה כי מועד זה חל רק ביום 12.4.2008, שזה המועד שבו נמסרה לה הודעה על החלפת המחזיקים בנכס, לא הוכחה. מנגד הובאו מטעמה ראיות, אשר דווקא תומכות בטענות הנתבע, כי הפסקת פעילות החברה הייתה עוד במהלך שנת 2004.
  • בדומה, אף טענתה החלופית של העירייה, כי המועד המוקדם ביותר שבו יכולה הייתה לדעת על הפסקת פעילות החברה, היה במועד האמור בשנת 2008, שבו נודע לה על חילופי המחזיקים בנכס, נסתרה. שכן מאותן ראיות עולה תמונה שונה לחלוטין, שלפיה כבר במהלך שנת 2005 היה בידי התובעת די מידע כי החברה כלל אינה פועלת וכי אין ממי לגבות את חובות הארנונה.
  • אולם, העירייה בחרה לעצום את עיניה, בחרה להוסיף ולנהל הליכי סרק נגד החברה ורק כעבור שנים רבות, ביום האחרון של שנת 2013 נזכרה לתבוע את בעלי השליטה מכוח חוק ההסדרים.
  • תביעה זו, היא התביעה הנדונה, הוגשה באיחור ניכר, לאחר שהתביעה כבר התיישנה לכל המאוחר במהלך שנת 2012. מסקנת הדברים היא כי התביעה הנדונה התיישנה עוד בטרם הוגשה.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים