נטל ההוכחה חל על העירייה מקום בו היא מבקשת להטיל חיובי ארנונה על האזרח באופן רטרואקטיבי

Categories: כללי

תאק (כס) 35929-10-12 עיריית נווה מונסון נ' יצחק דיין. בפני כבוד השופט רונן פלג מתאריך 5.12.15

התובעת (העירייה) הגישה כנגד הנתבע תביעה כספית, בגין חובות ארנונה נטענים, אשר הצטברו בין השנים 2012-2007, ביחס לשני נכסים ביהוד שבבעלות הנתבע.

בפסק דין חלקי משנת 2014 חויב הנתבע לשלם לתובעת סכום כסף שעד פסק דין זה תפח.

פסק הדין:

 

  • הוחלט שלא לקבל את התביעה.
  • לעירייה הוגש הסכם שכירות, המהווה "הודעה" לפי דרישות פקודת העיריות אשר בהתאם להוראותיה מרגע הגשת ההודעה הנתבע אינו חייב בשיעורי ארנונה נוספים.
  • מקום שבו העירייה מבקשת להטיל חיובי ארנונה על הנתבע באופן רטרואקטיבי, למרות קבלת הודעה בזמן אמת לפי דרישת פקודת העיריות, עליה הנטל להוכיח את חבותו. כך או כך, הוכח, כי הנתבע לא היה המחזיק בפועל.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים