ניסיון השתחררות העירייה מהסכם פשרה

Categories: כללי

עת"מ 37647-07-03 שלמה זבידה נגד עיריית בת ים.  בפני כבוד השופטת שרה דותן, מתאריך 25.5.16.

עתירה זו דנה בדרישה לתשלום תוספת ארנונה  של עיריית בת ים שנשלחה לעותר (שלמה זבידה), אשר טוען כי היא נוגדת הסכם פשרה שנכרת בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק דין.

ביום 13/11/05, הוציאה המשיבה (העירייה) דרישה לתשלום תוספת ארנונה (להלן: "הדרישה לתשלום משנת 2005"), בה נדרשה העותרת לשלם מעל ל- 11 מיליון ש"ח. דרישה זו התייחסה לתקופה שבין השנים 1998-2005. על פי האמור בדרישת התשלום, תוספת התשלום נבעה מתיקון שטח הנכס ומשינוי סיווגו מנכס המוגדר כ"תעשיה" לנכס שיוגדר "מסחר", שינוי סיווג זה מייקר את תעריף הארנונה החל על הנכס. בעקבות דרישה זו התגלעה מחלוקת בין העותרת למשיבה, שהגיעה לפתחו של בית המשפט בעת"מ 1073/06 שר יבוא ושיווק אביזרים לרכב בע"מ נ' עיריית בת ים. במסגרת דיון זה הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 27/07/06 (להלן: "הסכם הפשרה").

פסק הדין

  • בית המשפט קיבל את עתירתו של שלמה זבידה.
  • לדברי השופטת, לא הוכח כי ההסכם לא תאם את המציאות מבחינת השטח וסיווגו. לא נטען ע"י המשיבה כי בעת שנכרת ההסכם הוא נגד את החוק או היה נגוע בחריגה מסמכות.
  • על המשיבה כרשות מנהלית חלה חובת הגינות הנגזרת מהמשפט הציבורי. כאמור לעיל, יש לבחון את הגינותה של הרשות הן כלפי המתקשר בהסכם והן כלפי קופת הציבור.
  • בהתנהלות זו יש משום חוסר הגינות כלפי העותרת. העותרת עמדה בהתחייבותה על פי ההסכם וממשיכה לשלם ארנונה על פיו. ומאידך גיסא לא הוכח כי קופת הציבור נפגעה מההסדר.
  • לאחר בחינה של כלל האינטרסים המתנגשים ואיזון ביניהם, לא מצאה השופטת טעם של ממש המצדיק לשחרר את המשיבה (העירייה) מהסכם הפשרה, שכן לא חל כל שינוי קיצוני בנסיבות לאחר שניתן תוקף של פסק דין להסכם.
  • ההסכם התגבש לאחר בחינה משפטית ועובדתית של הנכס. מס האמת אינו עומד לבדו כצידוק, וממילא לא הוכח כי דרישת התשלום מחודש ספטמבר היא אכן "מס האמת".
  • סיכומם של דברים הוא, שאין לאפשר למשיבה להשתחרר מהסכם הפשרה, והוא נותר בעינו. הדרישה לתשלום מחודש ספטמבר מבוטלת בזה.

 

המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים