נכס לא ראוי + הנחה בארנונה

Categories: כללי

עת"מ 63024-06-16 בן חמו נגד עיריית חיפה. בפני כבוד השופט רון סוקול, מתאריך 26.7.17.

חיה בן חמו היא בעלים של דירה בחיפה, אולם הדירה אינה משמשת למגורים מזה שנים רבות.

מיום 1.1.2008 פטורה הגברת בן חמו מתשלום ארנונה בגין החזקתה בדירה וכי העירייה קיבלה את טענתה שהדירה אינה ראויה ואינה משמשת למגורים. המחלוקת מתמקדת רק בטענות העותרת ביחס לתקופה שקדמה ליום 1.1.2008.

העותרת טוענת כי הדירה לא הייתה ראויה לשימוש למגורים, כבר מיום שנרכשה על ידה. העותרת מדגישה כי פנתה לעירייה כבר בשנת 1999, וגם אם לא ידעה לנסח טענותיה, הרי שכבר בפניה זו הבהירה כי הדירה אינה ראויה לשימוש. העותרת מוסיפה ומדגישה כי הדירה נותקה ממערכת החשמל והמים, נותרה נטושה ומוזנחת וללא כל יכולת שימוש.  על כן מבקשת לבטל את דרישת העירייה לתשלום ארנונה.

העירייה מצידה טוענת כי על פי פקודת העיריות, על הטוען לפטור מתשלום ארנונה בגין נכס הרוס, מוטל הנטל להוכיח את מצב הנכס. בקשה לפטור ללא ראיות על מצב הנכס אינה יכולה לזכות את המחזיק בפטור.  העירייה מבהירה כי עד שנת 2008 לא הובאו כל ראיות לגבי מצב הנכס. על כן אין להכיר בפטור רטרואקטיבי.

זאת ועוד, טוענת העירייה כי המועד להשיג על החלטה זו לתקופה הזו, חלף זה מכבר.

פסק הדין

  • השופט דחה את העתירה וקבע כי אין מקום להורות על ביטול חיובי הארנונה.
  • על פי הפסיקה, תקופת הפטור מוגבלת, אלא אם נשלחה הודעה נוספת על ידי המחזיק. עוד צריך להדגיש, כי על פי פקודת העיריות, הפטור מתשלום מוענק רק מיום מסירת הודעה ולא יינתן פטור רטרואקטיבי.
  • זאת ועוד, מצבו של נכס עשוי להשתנות מעת לעת. נכס שהיה תקין וראוי לשימוש עלול להינזק ומאידך, נכס הרוס עשוי לעבור שיפוץ והתאמה לשימוש מחודש. על כן, נדרשת הודעה בזמן אמת שתעמיד את הרשות המקומית בפני מצבו של הנכס בשנת המס מושא החיוב
  • חשוב להזכיר כי המבחן להערכת מצבו של הנכס, הוא מבחן אובייקטיבי. אין די בכך שהמחזיק סבור כי הנכס אינו ניתן לשימוש, אין די בכך שהמחזיק חושש מהתנהגות השכנים או אחרים, ואין די בכך שהנכס אינו תואם את רצונותיו של המחזיק.
  • עוד העיר השופט, כי מתן הודעה בדבר מצבו של הנכס הוא תנאי מהותי לזכאות לפטור, שכן רק מרגע מתן ההודעה יכולה העירייה לבדוק את הנכס ומצבו ולהתייחס לטענת המחזיק. עם זאת, הלכה היא כי בנסיבות חריגות, במסגרת חובת ההגינות המוטלת על העירייה, יראו בידיעה של העירייה בדבר מצבו של הנכס כתחליף למתן הודעה
  • ניתוק הנכס מחשמל ומים מעיד אמנם כי לא נעשה בדירה שימוש, אולם העדר שימוש אינו תנאי מספיק לקבלת הפטור.
  • כך או כך, התקנות אינן מאפשרות לרשות להעניק הנחה רטרואקטיבית, דהיינו אינן מאפשרות להעניק הנחה לגבי שנות מס שהסתיימו. יתירה מזו, מתן הנחה עשוי להיות מותנה בתנאים שונים ובמיוחד התנאי הקבוע בתקנה 20 לתקנות, לפיו אם לא תשולם יתרת הארנונה עד תום שנת המס, תבוטל ההנחה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים