נכס לא ראוי לשימוש / סיווגו בהתאם

Categories: כללי

עמ"נ 52132-05-17  חבצלת מוסדות של השומר הצעיר (חל"צ) נגד עיריית חיפה. בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר, מתאריך 1.10.17.

ערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית חיפה, אשר דחתה את ערר חל"צ בהשגה שהגישה, הן בכל הקשור לביטול חיוב הארנונה לשנת 2016, והן בכל  הקשור לבקשה לחיוב הנכס בארנונה מופחתת לפי סיווג ל"מגורים" במקום החיוב כפי שנעשה בפועל לפי סיווג "עסקים אחרים".

הנכס ממוקם בבניין אשר בקומה הראשונה בו מצויות חנויות, בעוד הנכס שהינו אולם ששימש לכנסים ואירועים, מצוי בקומה השנייה. הנכס עומד כיום ריק ולא נעשה בו שימוש בפועל.

פסק הדין

  • הערעור נדחה על ידי בית המשפט.
  • לא ניתן להתייחס לאולם בשטח העולה על 300 מ"ר כבניין שלגביו קיימת אפשרות שיותר על  פי היתר בנייה, לשמש כמחסן נלווה למגורים או כמגורים, והנכס אף אינו צמוד פיזית לדירה כלשהי.
  • ככל שהמדובר במחסן לצורכי עסקים, הרי הסיווג שניתן לנכס הרלוונטי הינו הסיווג המתאים – סיווג של "עסקים אחרים" (לגבי הנכס הרלוונטי לא מתקיימות ההגדרות של "מחסן לוגיסטי", "מחסן ערובה", או "מחסן אחסנה בתשלום" כמשמעותן בצו המיסים).
  • באשר לצורך להתחשב במצבו הפיזי ובמאפייניו של הנכס, נאמר, בפסק דין אחר בעניין "שותפות האחים כיאט,:

"עולה מהפסיקה, כי המבחן לבחינת שאלת "השימוש האפשרי על פי דין" הוא מבחן כפול, לפיו יש   לבחון תחילה את הייעוד התכנוני של הנכס, על מנת לדעת אלו שימושים הדין מאפשר, ולאחר מכן  יש לבחון את מצבו הפיזי ומאפייניו של הנכס, בכדי לדעת אלו   שימושים הנכס מאפשר. השילוב של שתי בחינות אלה יקבע את השימושים האפשריים בנכס (…) בסופו של יום יש לקבוע, מה הם השימושים האפשריים בנכס, ומהם לבחור את הסיווג בעל התעריף הנמוך ביותר".

  • עולה מהאמור לעיל, כי גם בעניין "שותפות האחים כיאט", ניתן משקל למצבו הפיזי ומאפייניו של הנכס. על כך שלא ניתן להתעלם ממצבו הפיזי של הנכס ומהשאלה מה השימוש שניתן לעשות בנכס לאור מצבו הפיזי.
  • השופטת ציינה כי גם אם הייתה נוקטת בגישה כגרסת המערערת, וקובעת כי יש להתחשב בתב"ע בלבד ובאפשרויות השימוש בנכס לאור מאפייניו הפיזיים ולא בהיתר הבניה הספציפי שניתן לנכס, תוך לקיחה בחשבון כי קיימת אפשרות עקרונית לקבלת היתר בניה לשימוש שחיובו בארנונה הינו נמוך יותר, עדין בעניין זה, בהעדר נתונים פיזיים המאפשרים שימוש למגורים, דין הערעור להידחות.
  • אם בעתיד יתרחש שינוי במצב הפיזי של הנכס, אין מניעה כי בעקבות שינוי זה ישונה הסיווג  לצורך חיוב בארנונה.
  • לאור האמור לעיל, בהתחשב בלשונו של צו המיסים הקובע את הסיווגים והתעריפים לעניין ארנונה לשנת 2016 בעיריית חיפה, בהתחשב בתב"ע החלה על הנכס, בהיתר הבנייה שניתן ובמצבו הפיזי של הנכס ,שאינו יכול לשמש, כפי שהוא כיום, למגורים, דין הערעור להידחות וחיוב הנכס הריק בארנונה לפי סיווג של "עסקים אחרים", נעשה כדין.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים