נכס לא ראוי לשימוש

Categories: כללי

עמ"נ 46146-02-13 מתאריך  21.10.15 ליאורה מיכקשוילוי ואחרים עיריית תל אביב. בפני כבוד השופט ד"ר עודד מודריק.

הדיון נסב סביב מועד מתן פטור לנכס לא ראוי לשימוש ואיך נקבע כי נכס הוא במצב שלא ראוי לשימוש .

פסק הדין:

א. בית המשפט דוחה את העתירה בשאלת מועד מתן פטור נכס לא ראוי לשימוש.

ב. קביעת המחוקק ברורה והיא קובעת שמועד תחילת הפטור עשוי להיות בכל מועד שהוא על פני שנת המס ואין מקום להחילה לאחור אל ראשית השנה.

ג. קביעה בדבר היותו של מבנה בלתי ראוי לשימוש וככזה פטור מתשלום ארנונה עירונית, צריכה להתבסס על ראיות שמסברות את הדעת בדבר אי השמישות. סבר הדעת יושג על פי ראיות שמשכנעות שהנכס נהרס או ניזוק באופן כזה שלא ניתן לשבת בו ולא ניתן לעשות בו שימוש חוקי כלשהו.

ד. המבחנים של "תועלת כלכלית" ו "השקעה סבירה" שוב אינם נשקלים לצורך זה. אף על פי שהכל יסכימו שנכס שלא ניתן להשתמש בו בשל נזק קל שניתן לתקנו כמעט על אתר והעלות של התיקון קטנה, לא יחשב לנכס שאינו ניתן לשימוש.

ה. ברי, שנטל השכנוע בעניין אי שמישות הנכס חל על מבקש הפטור. המחזיק בנכס שמבקש פטור הוא בחזקת "המוציא מחברו", עליו אם כן הראיה.

ו. וועדת הערר (שדנה בעניין לפני הפנייה לבית המשפט) ציינה שהוצגו לה ראיות רבות בדבר מצב הנכסים. נשמעו עדויות של מהנדסים מומחים משני הצדדים, של גורמים נוספים מטעם העירייה וכן הוצגו מסמכים ותצלומים רבים. התשתית שהועמדה לרשות וועדת הערר סיפקה אותה ואפשרה לה לקבל החלטה.

ז. הוועדה בחנה את הראיות באופן פרטני ביחס לכל נכס ונכס. היא השוותה בין העדות של מומחה העירייה, לבין מומחה המערערים, וקבעה את ממצאיה בהסתמך על אותן עדויות.

ח. אכן, בעניין כגון זה יש מידה לא מבוטלת של חשיבות למראה עיניים. אילו ערכה הועדה ביקור בנכסים היתה יכולה להתרשם גם ממראה עיניה. אני יכול לומר, כיוון שביקרתי בנכסים, שהמראה אינו נעים לעין אך לעיתים "המצלמה משקרת" (העין פועלת, כידוע, כמצלמה). שכן בהעדר רמת ידיעה מקצועית מסוימת קשה להדיוט (גם אם הוא "שופט סביר") "לקלף" את העטיפה הנראית לעין כדי לבדוק אם תוכן המבנה כברו.

ט. עם זה הביקור במקום איננו הכרחי ולא תמצא כל אסמכתא לתמוך בה חובת סיור לכאורה. ספק אם וועדת הערר יכולה לקיים רמת פעילות סבירה אם יכפה עליה לסייר בכל נכס ונכס.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים