נכס לא ראוי לשימוש

Categories: כללי

עמ"נ 13547-11-15 מ. אליאנס חברה לבניין בע"מ נגד מנהל הארנונה בעיריית חיפה. בפני כבוד השופט אלכס קיסרי, מתאריך 1.8.16.

ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית חיפה אשר דחתה את ההשגה של החברה לבניין.

לעירייה התברר כי הנכס לא חויב מעולם בארנונה מאחר שלא היה רשום בספרי העירייה. בעקבות כך הוצאה למערערות דרישת תשלום ארנונה לשנת 2013.

החברה לבניין הגישה ערר לוועדת הערר בטענה שהנכס הוא חריגת בנייה שנעשתה לפני כחמש עשרה שנים על ידי החברות שהקימו את המתחם. זאת ועוד הנכס מהווה המשך של השטחים המוחזקים על ידי בנק הפועלים והוא מחויב בארנונה כחלק משטחי בנק הפועלים. עוד טענו כי מאז שהשוכרת החזירה להן את החזקה בנכס הן אטמו אותו והוא אינו בשימוש. חברת הבנייה טוענת כי אינן חייבות בתשלום ארנונה מאחר שאין הן הבעלים של הנכס או מחזיקות בו.

העירייה מנגד טענה כי יש לדחות את הערר על הסוף, הואיל ושומת 2013 היא שומה חלוטה וסופית מאחר שלא הוגשה עליה השגה במועד.

לגופו של עניין,  לפנים משורת הדין חויבו המערערות בארנונה רק משנת 2013, אף שהנכס הושכר לאחרים חמש שנים קודם למועד זה.

עוד טען המשיב כי כל טענות המערערת בערעור הנוכחי לא הועלו במסגרת ההשגה או הערר והן מהוות הרחבת חזית אסורה. נטען שגם בערר העלו המערערות טענות חדשות אשר לא נטענו על ידן בהשגה ולכן בצדק דחתה אותן ועדת הערר, המוסמכת לדון רק בנימוקים שנטענו תחילה בהשגה. 

פסק הדין      

  • בית המשפט דחה את הערעור.
  • רישום החברה בספרי העירייה כמחזיקות בנכס נעשה על בסיס עובדתי מספק ואין למצוא בו פגם. העירייה למדה על זהות המחזיק בנכס מההודעה ששלחה השוכרת לעירייה ביום 12.11.11 שבה נאמר כי היא חדלה מלהחזיק בנכס בעקבות סיום תקופת השכירות. להודעה זו צורפו הסכם השכירות ופרוטוקול מסירת הנכס מיום 9.11.11 החתום בידי בא כוח החברה.
  • לא ניתן גם לקבל את טענות המערערות שהנכס כלול בשטח שבגינו משלם בנק הפועלים ארנונה ויש לכן כפל חיוב. הטענה נטענה בעלמא וללא כל תמיכה ראייתית, ואפילו לא לכאורה. גם אם הטענה נכונה, אזי אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר כי המערערות הן המחזיקות בנכס.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים