נכס לא ראוי לשימוש

Categories: כללי

עת"מ 58992-05-15 פסגות גן בע"מ נגד מנהל הארנונה עיריית רמת גן. בפני כבוד השופט אליהו בכר, מתאריך 12.7.16.

לטענת העותרת, טעה מנהל הארנונה בעיריית רמת גן ("המשיב") כשלא העניק לה פטור מהארנונה בגין "נכס לא ראוי לשימוש" ולא קיבל את אישור מהנדס העיר כאסמכתא מספיקה לכך.

מעבר לכך, טענתה, כי ב- 2013 אישרה העירייה פטור לנכס כבלתי ראוי לשימוש, מבלי שנעשה בו כל שינוי בשימוש משנת 2011 כאמור. מכאן, ובהעדר נימוק ממשי, לא יכולות טענות המשיב לעמוד.

העותרת הוסיפה, כי המשיב לא העמיד את העותרת על זכותה להגיש ערר, כאשר העותרת סוברת ששתיקתו לאורך תקופה ארוכה היוותה משום הודאה וקבלת הבקשה. המשיב גם לא פעל בכל הליכי גבייה כנגדה.

לבסוף טענה, כי נשוא העתירה אינו נופל לגדר סמכות ועדת הערר לענייני ארנונה ולכן הגישה את העתירה.

העותרת אף התייחסה לטענת שיהוי אפשרי שלה בהגשת העתירה ושללה אותה לאור התנהלותו הקיצונית של העירייה,

העירייה מצידה טענה כי מדובר בשיהוי ניכר של כ- 3 שנים. כמו כן טענה, כי העתירה הוגשה בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים תוך העלמת מידע עובדתי. עוד לוקה העתירה באי מיצוי הליכים מתאימים לבירור טענתה לפי ס' 330 לפקודת העיריות במסגרת ועדת הערר.

העירייה טענה גם כי העותרת סומכת ידה על מכתב לאקוני של מהנדס העיר שנכתב בדיעבד וכן על טענה עובדתית סתמית שלא נתמכת באסמכתאות בדבר קידוחים במבנה בחודש ספטמבר 2011, שמאידך קיים דו"ח ביקורת שביצע המשיב בנכס המגובה בתמונות ומעיד אחרת על מצב המבנה.

פסק הדין

  • בית המשפט החליט לדחות את העתירה.
  • בירור היות הנכס בר שימוש אם לאו מכוח ס' 330 לפקודת העיריות מן הראוי לו שיתברר במסגרת חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו – 1976 (להלן: "חוק הערר"), היינו בהשגה, בדיוק כפי שהמשיב ראה במכתב העותרת אליו מתאריך 24.4.12.
  • משנדחתה ההשגה, היה על העותרת להגיש ערר ובמידת הצורך לאחריו ערעור לביהמ"ש לעניינים מנהליים.
  • אין כל מניעה שנושא זה יתברר בוועדת הערר ובמצב דברים זה, היה על העותרת להגיש ערר.
  • משלא מוגש ערר כאמור, יש לראות את העותרת כמוחלת על זכות הטיעון כלפי קביעות מנהל הארנונה

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים