נקיטה בהליכי גבייה בגין חובות ישנים לאחר הנפקת תעודה על העדר חובות לטאבו נוגדת את חובת ההגינות ותום הלב

Categories: כללי

עת"מ 46962-01-15 מתאריך 11.3.15 משה שמוש נגד עיריית חיפה בפני השופטת ר. למלשטריך – לטר

העותר הגיש עתירה מנהלית לפיה יתבקש בית המשפט להצהיר כי העותר אינו חב למשיבה חוב ארנונה בגין דירת עמידר, לאחר שהעירייה הנפיקה אישור העדר חובות לטאבו.

 

פסק הדין:

  • ביהמ"ש קיבל את העתירה.
  • בימ"ש פסק כי הואיל והעירייה הנפיקה אישור העדר חובות לטאבו למרות שרובצים חובות של בעל הנכס בגין הנכס ומיד לאחר מכן עיקלה כספים של החייב,  אינה התנהגות העולה בקנה אחד עם זו המצופה מרשות מקומית.
  • לעירייה חובת הגינות שבסיסה הוא מעמדה של הרשות כנאמנה כלפי הציבור. משמעות חובת ההגינות ותום הלב במקרה זה, כי על העירייה היה להימנע מלבצע "צעד מתחכם" לצורך גביית סכום הארנונה שהיא סבורה שמגיע לה קרי להצהיר שאין חובות ארנונה לצדדים הקשורים לעסקה, להוציא אישור בנוסח זה לטאבו, ומשנכנס הסכום לחשבון הבנק של העותר – לעקלו ולממשו.
  • אין זה סביר שרשות מנהלית תנקוט לראשונה הליכי גבייה ללא התראה וללא צידוק, לאחר שחלפו שנים רבות מן המועד שבו יכלה לראשונה לגבות את החוב.
  • עוד נקבע כי בנסיבות בהן ישנה ידיעה של הרשות בדבר שינוי המחזיק בנכס בפועל, אין הצדקה להמשך חיובו של המחזיק הקודם, שכן יש לראותו כמעין "מודיע קונסטרוקטיבי".
  • נקבע גם כי לבית המשפט סמכות להפחית את שיעור הריבית, מכוח סמכותו הטבועה או מכוח סעיף 4(ג) לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים