סיווג נכס ארנונה

Categories: כללי

עמ"נ 30599-05-16 יובל סיגלר תקשורת בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית תל אביב. בפני כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, מתאריך 3.1.17.

הערעור מתייחס להחלטת ועדת הערר של העירייה בה נדחתה טענת המערערת, כי יש לסווג את הנכס שבשימושה, לצרכי ארנונה, בסיווג של "מלאכה" או "בית מלאכה".

ועדת הערר קבעה כי השימוש בנכס אינו עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה, לצורך הסיווג כמלאכה ותעשיה ולצורך זיהויה של פעילות ייצורית, כלומר – מבחן יצירת יש מאין, מבחן היקף השימוש במוצר המוגמר, המבחן הכלכלי, מבחן ההנגדה או מבחן מרכז הפעילות.

לדברי הועדה, לא נטען  וממילא לא הוכח, כי פעילות העוררת בנכס כמפורט לעיל, מהווה יצירת מוחשי אחד ממוחשי אחר. עוד קבעה הועדה כי המוצר הסופי אינו עומד במבחן הכלכלי או במבחן ההנגדה.

ועדת הערר קבעה, בהסתמך על הראיות שהיו בפניה ועל ניתוח הפסיקה הרלוונטית, כי פעילות העוררת אינה נכנסת להגדרת סיווג "מלאכה", שכן "אין פעילות העוררת להפקת עיתונים או מגזינים כדוגמת "אטמוספרה" עונה על המבחנים שנקבעו בפסקי הדין להגדרת נכס תחת סיווג מלאכה ותעשיה"  

פסק הדין

 • הערעור נדחה על ידי בית המשפט
 • פעילות הכתיבה, העריכה והגרפיקה של המערערת היא פעילות דומה שהייתה נושא לדיון בעניין "עם עובד", שם נדחתה הטענה כי יש לסווג את הנכס בו מתבצעת הוצאת ספרים בסיווג מלאכה ותעשיה, לאחר שנקבע כי עיקר הפעולות המתבצעות בנכס הן פעולות של יצירה רוחנית וכן פעולות עסקיות מובהקות כמו שיווק ויחסי ציבור, ונמצא כי:

"כל אלה הם שירותים רעיוניים, עסקיים, שאין בינם לבין תעשיה דבר. פעילות ההדפסה והכריכה של הספרים נעשית מחוץ לנכס, בבתי דפוס חיצוניים…  כדי להיכלל בסיווג 'תעשיה ומלאכה' יש צורך לקיים פעילות ייצורית. משמע, יצירת "יש מוחשי בנכס ויש מוחשי אחר". סינון כתבי יד, עריכה, הגהה, שיווק והפצה, אינם יצירת "יש מוחשי בנכס מיש מוחשי אחר".

 • הלכת עם עובד הפכה להלכה חלוטה, לאחר שבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה לגביה.
 • הלכת "עם עובד", על הקביעות העובדתיות שבה, תואמת את העניין שבפסיקה זו ותואמת גם את מסקנותיו של בית המשפט בפס"ד "תכלת תקשורת", שניתן לאחרונה. גם שם נדונה פעילותו של נכס שבו מתבצעת פעילות של הוצאה לאור של כתבי עט שונים ואשר סווג לצרכי ארנונה בסיווג "בניינים שאינם משמשים למגורים, לרבות משרדים, שירותים ומסחר". בית המשפט קבע כי אין מקום לשנות מסיווג זה.
 • כבוד השופטת לא מצאה שוני בין עניינה של תכלת תקשורת לעניין ערעור זה.
 • גם במקרה זה אין מדובר בפעילות ייצורית או בתהליך של יצירת יש מוחשי אחד מ-יש מוחשי אחר, ואין בה מאפיינים של עבודת ייצור ותעשיה.
 • מדובר בפעילות הדומה לכל תהליך יצירתי אחר של חשיבה, עריכה והגהה על ידי בעלי מקצוע, גם בהנחה שאכן מתבצעת כתיבה בנכס כטענת המערערת (ולא רק על ידי כותבים פרילנסרים), ואין בינה לבין הליך של יצור מוצר סופי מחומר גלם ולא כלום.
 • זאת ועוד, בנכס מתבצעת גם פעילות מסחרית של ניהול משרדים, הנהלת חשבונות, פרסום  ושיווק, כטענת המערערת עצמה, שאף היא אינה מהווה פעילות תעשייתית ואינה יכולה להיכלל בהגדרה של שימוש תעשייתי.
 • בנסיבות אלה, אין בעובדה שניתנו פסקי דין שונים בשנים עברו, בהתייחס להוצאות לאור אחרות, אשר אליהם הפנתה המערערת בטיעוניה, כדי לשנות מהמסקנה אליה הגיעה ועדת הערר.
 • פעילות המערערת נבחנה לגופה על ידי ועדת הערר ותוארה כהווייתה.
 • פעילות זו עולה בקנה אחד עם הסיווג של "משרדים ושירותים", כפי שנקבע לנכס ע"י המשיב וכפי שקבעה וועדת הערר.
 • ככל שיש צורך לחזור ולהדגיש, נאמר שוב, כי  ההכרעה בשאלת הסיווג מבוססת על בדיקה עובדתית של מאפייני הנכס והפעילות המתבצעת בו, ובמקרה דנן היא מעוגנת היטב בממצאיה של ועדת הערר ובנתונים שהובאו לפניה, מטעם המערערת עצמה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים