סיווג נכס ריק לחיוב בארנונה בהתאם לשימוש החוקי הזול ביותר לפי תכנית בניין העיר והיתר הבניה הרלוונטי

Categories: כללי

עמנ (ת"א) 46446-05-15 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב-יפו נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. בפני כבוד השופטת ארנה לוי מתאריך 5.1.16

הוגש ערעור על ידי עיריית תל אביב יפו, בגין שני נכסים בתל אביב, בהם מחזיקה חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, לפיו סיווגם הנכון של שני נכסים ריקים בהם מחזיקה המשיבה, לצורך חיוב בארנונה, הוא על פי ייעודם התכנוני הזול האפשרי על פי תכנית בניין העיר, ולא על פי היתר הבניה.

השאלה היחידה במחלוקת היא מהו סיווגם הנכון של הנכסים הריקים.

פסק הדין:

  • הוחלט לקבל את הערעור.
  • החלטת ועדת הערר מבוטלת. קביעת המערער בדבר סיווג הנכסים תישאר בעינה.
  • סיווג נכס לצורך חיוב בארנונה ייעשה, ככלל, על פי השימוש שנעשה בו בפועל.
  • סיווג נכס ריק, אשר לגביו לא ניתן לקבוע מהו השימוש שנעשה בו בפועל, ייעשה על פי השימוש החוקי הזול ביותר המותר בו – הן על פי תכנית בניין העיר החלה עליו והן על פי היתר הבניה הרלוונטי לו.
  • במקרה הנדון, השימוש היחיד המותר על פי היתר הבניה לנכסים שבנדון הוא שימוש למשרדים. שימוש זול יותר שקיים באופן כללי בתכנית בניין העיר, אך אינו מותר לנכס הספציפי, אינו יכול להילקח בחשבון ולהיחשב כסיווג חוקי לאותו הנכס.

 

 

 

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים