סיווג נכס

Categories: כללי

עמ"נ 9977-09-15 ביספוט תוכנה בע"מ נגד עיריית תל אביב יפו בפני כבוד השופטת צילה צפת, מתאריך 9.5.16. 

ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה. המחלוקת בין הצדדים נסובה על שאלת סיווג הנכס.

המערערת טוענת כי יש לסווג את הנכס כ"בית תוכנה"  ולחייבה בדמי ארנונה פחותים, בעוד המשיבה (העירייה) סבורה כי יש לסווג את הנכס כ"בניין שאינו משמש כמגורים". 

פסק הדין     

 • בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי על המערערת להראות כי בנכס מתקיימת בעיקר פעילות של ייצור.
 • כשמדובר על בית תוכנה – המונח צריך לעמוד במבחן כמותי קרי, יש לבחון את גודל השטח בו מתבצעת הפעילות והן למבחן המהותי, במסגרתו יש לבחון האם הפעילות הייצורית היא החלק העיקרי של הפעילות העסקית שמתבצעת בנכס.
 • לצורך קביעה האם מתקיימת בנכס פעילות ייצורית, נקבעו בפסיקה מספר מבחנים:
  • מבחן יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר
  • מבחן טיבו של הליך עסקי
  • מבחן היקף השימוש במוצר המוגמר
  • מבחן השבחת הנכס
  • ומבחן על דרך ההנגדה.
 • בפסק דין זה נקבע כי המערערת אכן יוצרת מוצרים מוחשיים חדשים. כן נקבע, כי פיתוח תוכנה,  שדרוגה ושיפורה מוביל להשבחה.
 • על כן בית המשפט סבר שהמערערת עומדת במבחנים להוכחת "פעילות ייצורית" והורה לסווגה כ"בית תוכנה"  לצרכי חיוב ארנונה.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים