סיווג

Categories: כללי

עמ"נ 5340-09-16 איי פוינט מערכות בע"מ נגד מנהל הארנונה בעיריית רמת גן. בפני כבוד השופט חגי ברנר, מתאריך 4.3.17.

ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית רמת גן אשר דחתה ערר שהגישה חברת איי פוינט מערכות בע"מ, על החלטת מנהל הארנונה בעיריית רמת גן לסווג לצרכי ארנונה את הנכס המצוי בחזקתה בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר- עסקים" ולא בסיווג "בתי תוכנה" או "תעשייה".

ועדת הערר אימצה את עמדתה של העירייה וקבעה כי השימוש בנכס אינו ממלא אחר המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך הסיווג כ"בתי תוכנה" או "תעשייה" לצורך זיהויה של פעילות ייצורית, כגון: מבחן יצירת יש מאין, מבחן היקף השימוש במוצר המוגמר, המבחן הכלכלי ומבחן ההנגדה או מבחן הפעילות.

לפי קביעתה של ועדת הערר, עיקר פעילותה של המערערת אינה מכירה של תוכנות מדף שפותחו על ידה, כי אם פיתוחי תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים, ולכן השינוי שמבצעת המערערת ביחס לתוכנות המדף הוא בתוכן ובצורה אך לא במהות. עוד קבעה הוועדה כי לא הוצג כל נתון ממנו ניתן ללמוד שפעילותה של המערערת השביחה את ערכן הכלכלי של התוכנות, להבדיל משינויים אשר נועדו לאפשר את מכירתן. הוועדה הוסיפה וציינה כי היא אינה סבורה שהתאמת תוכנות ללקוח ספציפי משביחה את הנכס באופן מהותי.

פסק הדין

  • הערעור נדחה על ידי בית המשפט
  • עיקר עיסוקה של איי פוינט מערכות הוא בפיתוחי תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים, להבדיל מפיתוח של תוכנות מדף המיועדות לשימושו של הציבור הרחב או של קהל יעד מסוים.
  • מרכז הכובד של פעילות כזו איננו ייצור סדרתי, כי אם מתן שרות מותאם אישית, ומשכך, לפי מבחן ההנגדה, אין מקום לסווג את פעילותה של המערערת כפעילות תעשייתית.
  • ניתן גם ליישם בעניין, ולו בדוחק מסויים, את מבחן "יצירתו של יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר", לפיו פעילות ייצורית היא פעילות בה מייצרים דבר מה חדש במהותו להבדיל מדבר מה חדש בצורתו. במקרה דנן, עת מדובר בפיתוחים המבוססים על תוכנת מדף קיימת כדי להתאימה לצרכיו ולמידותיו של לקוח מסוים ואין בלתו, הרי שהחברה אינה מייצרת מוצר חדש הנבדל במהותו ממוצר אחר שכבר קיים, אלא מדובר במוצר הנבדל בתוכנו ובצורתו בלבד מהמוצר הקודם.
  • הסיווג המבוקש על ידה- "בתי תוכנה"- הוא תת סיווג תחת הסיווג הכללי של "תעשייה", ועל כן, לא די בכך שחברת איי פוינט מערכות בע"מ עוסקת בפיתוחי תוכנה על מנת שעסקה יסווג כ"בתי תוכנה", כאשר מאפייני הפיתוח אינם תעשייתיים או סדרתיים.
  • לפיכך, לפי כלל המבחנים המקובלים, הסיווג ההולם את עסקה הוא "משרדים, שירותים ומסחר- עסקים", כנטען על ידי העירייה, ולא "תעשיה- בתי תוכנה" כנטען על ידי החברה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים