עיקולים ומימוש נכס שלא כדין

Categories: כללי

ת"א 17794-10-09 חיים קוהלני נגד עיריית תל אביב. בפני כב' השופט רחמים כהן, מתאריך 23.3.16.

תובענה כספית שעניינה פעולות עיקול ומכירה, שביצעה עיריית תל אביב, בנכס הנמצא בעיר.

התובע טוען, שאינו יודע את מקור החוב שהצטבר בגין הנכס וכי בשנים שבין 2000-2009 כלל לא היה חייב בתשלום ארנונה. לטענתו, בשנים 2000-2005, לא החזיק בפועל בנכס, אלא השכירו לשוכרים שונים, שהיו אמורים לשאת בתשלום הארנונה, כקבוע בהסכמי השכירות עימם. הסכמים אלו הופקדו בידי העירייה.

לגבי השנים שבין 2005 ועד לשנת 2009, טוען התובע, שהיה פטור מתשלום ארנונה בשל שריפה שנגרמה בנכס ולאחר שהעירייה הכריזה על הנכס כמסוכן ולא ראוי לשימוש.

עוד טוען התובע, כי פעולות הנתבעים באשר לאופן ההתראה לגבי החוב וההליכים נגדו, כמו גם אופן מימוש הנכס עולות כדי התרשלות ומחדל, אשר גרמו לו נזקים רבים ומיותרים.

פעולות העיקול, מימוש הנכס ומכירתו נעשו ללא ידיעתו ומבלי שידע על החוב הנטען. התובע לא קיבל לידיו כל דרישת תשלום, וההמצאות בוצעו לכתובת שאין לו קשר אליה מזה עשרות שנים.

התובע לא חי בארץ, מרכז חייו בלונדון וחדל להיות תושב ישראל בשנת 1986. עובדה זו הייתה ידועה לנתבעים (העירייה). 

פסק הדין 

  • בית המשפט קיבל את התובענה.
  • עיריית תל אביב התרשלה בהליכי הגביה והמכירה של הנכס.
  • המסקנה נובעת ממשלוח דרישות תשלום לכתובת בה לא התגורר התובע, וכן מהעובדה הנלמדת מהעדויות והראיות, שבעירייה ידעו, כי התובע אינו מתגורר בארץ ואף על פי כן המשיכו לשלוח מסמכים לאותה כתובת.
  • זאת ועוד, בעירייה פעלו למימוש הנכס, תוך שהם חוסים תחת החלטות ראש ההוצאה לפועל, אשר קיבל אותן על בסיס מידע חלקי וחסר ומבלי שפרשו בפניו את התמונה המלאה בדבר ידיעתם על הימצאות התובע בחו"ל או על דרכים נוספות בהן ניתן ליצור עמו קשר.
  • משנמצא, כי נפלו פגמים מהותיים בהליך המכירה של הנכס, התובע זכאי לפיצויי שווי ערך לנזק שנגרם לו, עקב המכירה. שווי הנכס קודם למכירה עמד על סך 353,000 ₪. שווי ההצמדות לאחר המכירה עומד על סך 210,000 ₪.
  • לפיכך, התובע זכאי לפיצוי בסך של 143,000 ₪ (353,000 פחות 210,000 ₪).
  • העירייה תשלם לתובע, יחד ולחוד, סך של 143,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מיום 1.11.2010 ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן חויבה בתשלום האגרות ושכר טרחת עו"ד של התובע.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים