על הרשות המנהלית לבצע פעולת גבייה באופן רצוף סדיר ואופרטיבית שהובאה לידיעתו של הנישום

Categories: כללי

עת"מ 40341-09-14 מתאריך 22.10.15, עזורה נחום נ' עירית תל-אביב-יפובפני כב' השופטת יהודית שיצר.

 

עתירה להורות על ביטול העיקול שהטילה העירייה על חשבון הבנק של העותר בגין חובות הארנונה המיוחסים לעותר.

 

פסק הדין:

  • אכן אין הדעת נוחה מכך, שאדם הנהנה משכר דירה אינו משלם ארנונה באופן סדיר, אך אין בכך כדי לבטל את הנטל שעל הרשות לנקוט בהליכים באופן רצוף וסדיר.
  • מאחר שהעירייה לא הוכיחה פעולת גבייה אופרטיבית, ב- 7 השנים שהחלו מאז עיקול שבוצע ביום 8.3.2001, ושהסתיימו לכל המאוחר ביום 8.3.2008, שהוא המועד שבו חלפו 7 שנים, הרי שהחובות מושא העתירה התיישנו.

 

  • השופטת אינה מקבלת את טענת העירייה, כי השעבוד הראשון שחל על המקרקעין מכוח   סע' 11א(1) לפקודת המסים (גבייה) יכול להועיל לה ועל הרשות המנהלית לבצע פעולת גבייה אופרטיבית שהובאה לידיעתו של הנישום.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים