עפ"י צו הארנונה ותכליתו, נכס שמבוצע בו שימוש להשכרת שטחי אחסנה יסווג כ"מחסן"

Categories: כללי

עמ"נ  60288-06-13 מתאריך  26.2.2014

ש.ה.א. שירותים הובלה ואחסון בע"מ נגד מנהל הארנונה בת"א

העובדות: המערערת עושה שימוש בנכס שבהחזקתה להשכרת שטחי אחסנה לאחרים תמורת תשלום ולא מתבצעת פעולת מכירה של הפריטים המאוחסנים בו.

מנהל הארנונה סיווג את הנכס בסיווג כללי של "בניינים שאינם משמשים למגורים" עפ"י צו הארנונה ודחה את השגת העוררת בה נטען כי יש לסווג את הנכס כ"מחסן". ערר שהגישה המערערת לועדת הערר נדחה אף הוא, ומכאן הערעור.

פסק הדין: ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי הפרשנות הסבירה לסעיף בכללותו, הקובע סיווג ל"מחסן", על התנאים המצוינים בו – מצדיק את עמדת המערערת, שלפיה יש לסווג את הנכס כ"מחסן". זאת משום שהדגש בכל התנאים שנקבע בסעיף הוא לוודא כי בנכס לא מתבצעות פעולות של מכירה וקנייה של הסחורה המאוחסנת במחסן.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים