ערעור על החלטת וועדת ערר – מה ההבדל בין תעשייה לבין מלאכה

Categories: כללי

עמ"נ 41151-04-15 מתאריך 18.10.15 ג'נה תכשיטים בע"מ נ' עיריית רמת גןבפני  כבוד השופטת אביגיל כהן.

נושא הערעור הוא סיווג נכסי המערערת לצורך תשלום ארנונה. האם הסיווג צריך להיות "תעשיה" או "מלאכה". תעריף "מלאכה" גבוה יותר מתעריף "תעשיה".

המערערת טוענת, כי יש לסווגה כ"תעשיה" ואילו העירייה טוענת כי הסיווג הנכון הוא "מלאכה".

 

מפעל תעשייה שלא כמו בית מלאכה, מתאפיין בין היתר בכך שמועסקים בו עובדים רבים. הוא נפרס על שטחים נרחבים. תכלית זו לא מתקיימת בנכס שבו לא מועסקים עובדים רבים והפעילות בו לא מצריכה שטחים נרחבים.

 

על כן, יש לבדוק את ההבדל בין "תעשייה" לבין "מלאכה" על פי הנתונים העובדתיים הנוגעים לעסק הספציפי.

פסק הדין:

  • א. ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוזי) מתערב בהחלטת ועדת הערר לענייני ארנונה רק כאשר היא חורגת מגדר הסבירות, או כאשר ההחלטה פוגעת בכללי צדק טבעי או נגועה בשיקול זר.
  • ב. כלל הוא שאין מקום להשיג על ממצאיה העובדתיים של ועדת הערר בפני ערכאת הערעור (בית המשפט המחוזי).
  • ג. במקרה דנן ועדת הערר פעלה בהתאם לסמכותה לבחון את שאלת סיווג הנכס של המערערת לצרכי ארנונה ולא נמצא כי התקיים כל חריג המחייב התערבות בהחלטת ועדת הערר.
  • ד. ב"כ העירייה ביקש ללמוד על תכלית החקיקה שבבסיס הסיווגים "מלאכה" ו"תעשיה" מתוך תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז – 2007 שם הוגדר "בית מלאכה" – לרבות מוסך" ואילו "תעשיה – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה".
  • ה. כלומר, תחת סיווג "תעשיה" כלולים עסקים המייצגים מוצרים מוגמרים בשיווק רחב לכלל הציבור בהיקף נרחב של שטח ופעילות, ואילו "מלאכה" הוא עסק שבמסגרתו מתבצעת פעילות מוגבלת בהיקפה, מייצרים מספר מצומצם של מוצרים ללקוחות, מדובר בשטח מצומצם ובמספר עובדים מצומצם.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים