ערעור על סיווג חברת ביטוח

Categories: כללי

עמ"נ 1168-07-14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד מנהל הארנונה בעיריית תל אביב. בפני כבוד השופטת  יהודית שיצר, מתאריך 9.6.16.

ערעור מנהלי על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית תל אביב.  הוועדה דחתה את הערר שהגישה חברת מגדל על החלטת מנהל הארנונה בעיריית ת"א, ששינה סיווג נכסים מסוימים שבהחזקת מגדל מ- "מחסן" ל- "חברות ביטוח ומבטחים".

הנכס נרכש על ידי מגדל לצרכי השקעה, לשם השכרתו, ולא לצרכי פעילות הביטוח של החברה. משרדי החברה ומרבית פעילותה מתנהלים במבנה הנמצא בפתח-תקווה.

עם השלמת רכישת הנכס וההודעה על כך לעיריית תל אביב, לצורך גביית הארנונה, שונה רישום המחזיקים בעיריית תל אביב, ונקבע כי הסיווג הנכס לעניין שיעור הארנונה יהיה "חברות ביטוח ומבטחים", במקום "מחסנים" שהיה קודם לכן, בנימוק שמדובר  ב"מבנים המוחזקים ע"י מבטח".

וועדת הערר בעיריית תל אביב, קבעה כי מגדל לא הוכיחה שהנכס שבנדון, שנמצא בהחזקתה, עונה על הגדרת מחסנים לפי צו הארנונה שדורש התקיימותם של 4 תנאים מצטברים. העובדה שכאשר הנכס היה בבעלות קודמת וסווג כמחסן, לא מחייבת את העירייה להמשיך בסיווג זה.

הוועדה אף קבעה כי מגדל לא הציגה ראיות חותכות לשימוש בנכס למטרת מחסנים. וועדת הערר ציינה כי היא ערה לכך שלפי פסיקת ביהמ"ש העליון אין להחיל את הסיווג "מבטח" באופן גורף על כל נכס המוחזק ע"י חברת ביטוח, אלא יש להחיל מבחן משולב של המשתמש ומהות השימוש כאשר הרכיב הדומיננטי הוא מהות השימוש, ויש לבחון בכל נכס את השימוש הקונקרטי שנעשה בו בפועל. 

פסק הדין

  • בית המשפט קיבל את הערעור
  • לא הובאו ע"י העירייה ממצאים או צילומים אודות הנכס מושא הערעור. גם פקח העירייה שביקר במקום, ונחקר בפני וועדת הערר, הודה שלא בדק את שטחי המחסנים.
  • ניתוח המאזן הראייתי מלמד כי התצהיר מטעם מגדל מהווה ראיה לכאורה כי השימוש בנכס נותר כשהיה, דהיינו למטרת מחסנים.
  • משלב זה עובר הנטל לעירייה לסתור את גרסת מגדל, או לחלופין להוכיח את טענותיה כי השימוש בנכס השתנה. נטל זה לא הורם ע"י המשיב. תצהיר מגדל לא נסתר ע"י העירייה בחקירות הנגדיות או בכל דרך אחרת, וגרסת מגדל באשר לשימוש שנעשה בנכס לא הופרכה. לא זו אף זו, פקח העיריה שביקר במקום הודה מפורשות שלא בדק את המחסנים.
  • לאור האמור לעיל, במצטבר, בית המשפט קיבל את הערעור, במובן זה שהוא מורה לעירייה לשנות את הסיווג בנכס מ"חברת ביטוח ומבטחים" ל"מחסן", ולתקן את החיובים בהתאם, לשנים הרלבנטיות לערעור זה.

 

המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים